Intranytt

Tema: flexibelt lärande

Att lära hela livet – på egna villkor

En introduktion till flexibelt lärande

En man sitter med sin laptop på marken i skogen.

Det sägs att vi ska lära hela livet. att vi ska bli kunnigare och studera mera. men hur ska vi hinna? var ska vi studera och hur? genom flexibelt lärande är svaret.

Önskemålen varierar

Flexibelt lärande är samlingsnamnet för friare studieformer. Gemensamt för dessa studieformer är att de ska verka för flexibilitet för individen. Vi ska själva kunna välja på vilken ort vi vill studera och vilken tid på året. Vi ska också kunna välja vilken tid på dygnet och vilken studietakt som passar oss bäst. Dessutom finns det andra faktorer som kursinnehåll, undervisningsmetod och studiemiljö där önskemålen varierar från individ till individ.

Konkurrenskraften stärks

För oss som utbildare innebär flexibelt lärande en möjlighet att öka rekryteringen. Samtidigt innebär det en del åtaganden som komplicerar införandet: pedagogiken måste utvecklas, organisationen anpassas, ekonomisk planering förändras och tekniken uppdateras.

För den studieintresserade individen innebär flexibelt lärande att det blir enklare att studera eftersom man kan studera hemifrån och lära på ett sätt som passar ens egen person. Flexibelt lärande ger också möjlighet att studera samtidigt som man arbetar.

Ur politisk synvinkel finns det ett stort intresse för detta område. Genom att öppna utbildningssystemen för fler människor hoppas politikerna att fler människor ska utbilda sig mer. Därmed stärks i förlängningen Sveriges konkurrenskraft.

Fördelar med flexibelt lärande

Förut sågs distansundervisning som ett sämre alternativ till den vanliga undervisningen. Nu kan vi konstatera att den nätbaserade undervisningen i vissa situationer är bättre, till exempel finns det studier som visar att tjejer upplever att de har lättare för att göra sig hörda på nätbaserade seminarier jämfört med traditionella seminarier.

– På nätet medverkar alla på lika villkor och det är inte alltid samma personer som visar sig vara duktiga när man till exempel gör laborationer via nätet, säger Lasse Bourelius, chef för LearningLab och ansvarig för utvecklingen av flexibelt lärande på BTH.

Tätare kontakter

Det finns fortfarande aspekter där den traditionella undervisningen är att föredra. Till exempel när det handlar om det fysiska mötet, socialiseringen, som är mycket viktig för ungdomar.

– Samtidigt ser vi att ju mer tekniken utvecklas, desto mindre blir också detta problem. Kontakten med studiekamraterna kan istället bli mycket tätare när man kör nätbaserade kurser eftersom möjligheterna att upprätthålla täta kontakter via nätet ökar, säger Lasse Bourelius.

linje

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

pil tillbaka

Redigera
Share Dela