Forskningsmiljoner till bth för att skapa ett säkrare it-samhälle

Sparbanksstiftelsen kronan har beviljat bth-forskaren henric johnson och hans kollegor fem miljoner kronor i bidrag för att stärka bth:s forskning inom informationssäkerhet.

BTH ligger i framkant när det gäller informationssäkerhet, som är ett av högskolans prioriterade områden, bland annat finns kunskapsområdet informationssäkerhet. BTH-forskaren Henric Johnson har tillsammans med sina kollegor blivit beviljade ett stort forskningsanslag för att utveckla BTH i samarbete med säkerhetsföretag och myndigheter i regionen. Henric Johnson hoppas att de forskningsresultat som kommer att genereras blir viktiga pusselbitar i den nationella och internationella utvecklingen av informationssäkerhet.

– De fem miljoner vi får från Sparbanksstiftelsen Kronan ska gå till att stärka BTH:s forskning och grundutbildning inom informationssäkerhet. Vi hoppas även att pengarna kommer att öka kompetensen och medvetenheten inom informationssäkerhet i regionen. Detta är en mycket viktig och långsiktig satsning för regionen, säger Henric Johnson som är ansvarig för BTH:s strategiska satsning inom informationssäkerhet.

Strategisk satsning

BTH är den högskola i landet som har hunnit längst med grundutbildning inom IT-säkerhet och utbildat flest studenter inom detta område.

– BTH ligger långt fram och gör en viktig och strategisk satsning på informationssäkerhet. Det är en het fråga som berör många av samhällets vitala funktioner. Vi bygger upp en miljö för stark forskning, grundutbildning och samverkan mellan högskola och näringsliv. Exempelvis så kommer vi att satsa mycket av stiftelsens pengar på forskning och utveckling inom ansiktsigenkänning, fingeravläsning och sprängämnessensorer, säger Henric Johnson.

Bth på säkerhetskartan

Under projektets tre år kommer man arbeta för att öka kompetensen, knyta an industriella partners och vidareutveckla laboratoriemiljön. Målet är ökad sysselsättning i regionen samt att behålla den befintliga kompetensen.

– Vi ser redan idag ett starkt intresse av BTH:s unika kompetens inom säkerhetsområdet och vill nyttja detta till att göra regionen konkurrenskraftig och attraktiv för företag inom branschen, säger Henric Johnson.

Planen är att skapa en kreativ fysisk mötesplats som inspirerar forskare, studenter och företag att hitta nya lösningar på morgondagens säkerhetsproblem.

– Vi vill sätta regionen och BTH på den nationella och internationella säkerhetskartan. Vi vill locka hit duktiga studenter som är intresserade av informationssäkerhet. Med den här satsningen kommer vi att etablera nya kontakter på världsledande universitet och troligtvis även ge studenter möjligheter till stipendier, säger Henric Johnson.

Säkerhetssystem baserade på avancerad teknik blir en allt vanligare och viktigare del av samhället. Samtidigt bedöms marknaden som god eftersom industrin ser säkerhetslösningar som en förutsättning för att kunna genomföra affärer.

Maritim säkerhet är ett annat område som BTH satsar på och i regionen finns såväl stor kompetens som ett stort behov av kunskap och forskning i ämnet.

– Som oberoende tredje part är vi intressanta för myndigheter som försvaret, polisen, sjukvården och andra som behöver testa program och funktioner eller utveckla applikationer inom säkerhet. Samarbetsprojekten kan handla om att göra ett system säkrare mot intrång men det kan också handla om maritim säkerhet med fokus på hamnar och sjöfart.

Samlar experter

Vid BTH finns det engagemang och kunskap som behövs för att bygga upp en internationell forsknings- och utvecklingsmiljö inom informationssäkerhet. Denna satsning medför bland annat att BTH kan behålla sina duktiga forskare och ta nya initiativ till samarbete med företag och andra lärosäten.

– Vid BTH finns en kritisk massa som arbetar med informationssäkerhet och vi samlar experter med spetskompetens inom olika områden, vilket gör det till en mycket spännande och kreativ miljö, säger Henric Johnson.

Text:

Henric Johnson & Sara Persson

Redigera
Share Dela