Tema blekinge studentregion

Att leva och bo i blekinge

- så tycker studenterna

Under våren 2004 genomförde de tre kommunerna en enkätundersökning bland högskolans studenter. syftet var att få insikt om hur studenterna på bth trivs i sin omgivning och vilka områden kommunerna bör satsa på i arbetet med studentregion blekinge.

Ett kurvdiagram.EN VÄGVISARE

Enkäten bestod av omkring 60 frågor. Inget urval gjordes bland studenterna utan samtliga studenter inbjöds via e-post och anslag att delta i undersökningen. Det resulterade i 552 svar, varav drygt 50 var internationella studenter.

Underlaget är inte tillräckligt för att vara statistiskt säkerställt, men resultatet kan ses som en vägvisare, en bild av hur många av studenterna tycker.

Flyttar från blekinge

Av de 481 svenska studenter som svarade på enkäten bor ungefär 40 procent i studentlägenhet. 38 procent bor i vanlig lägenhet. Bland de internationella studenterna bor 68 procent i studentlägenhet och bara 14 procent i vanlig lägenhet. De allra flesta trivs i sitt boende, men de är missnöjda med hyresnivån. De internationella studenterna är dock mer nöjda med hyresnivån än de svenska. Detta kan bero på att de oftast bor i de billigaste studentbostäderna och vissa delar även rum med sina vänner.

Ungefär 20 procent av de svenska studenterna tror att de kommer att bo kvar i Blekinge när de är klara med sin utbildning. En tredjedel av de som tror att de kommer att flytta härifrån kan dock tänka sig att flytta tillbaks om några år. 13 procent av de internationella studenterna kan tänka sig att stanna kvar i Blekinge och hela fyrtio procent av de som kommer att flytta kan tänka sig att komma tillbaka senare.

Vill ha mer än fester

Både svenska och internationella studenter är något missnöjda med de sociala aktiviteterna i den kommun de bor i och ungefär hälften av studenterna deltar i de sociala aktiviteter som riktar sig till studenter.

Hälften av de svenska studenterna besöker bara kårhuset en gång per termin, drygt 40 procent besöker kårhuset en gång i månaden eller oftare. De ger kårhusens öppettider utbud ett betyg på strax över medel. 70 procent av studenterna vill se andra aktiviteter än pubkvällar och sittningar på kårhusen, men det är inte särskilt många som kan tänka sig att själva starta någon aktivitet.

De internationella studenterna är flitigare besökare på studentkåren. 60 procent av dem besöker kårhuset en gång i månaden eller oftare. 35 procent är där bara en gång per termin. 80 procent vill se andra aktiviteter på kårhusen och en tredjedel av de internationella studenterna kan tänka sig att starta någon aktivitet själva.

200 kr för ett månadskort

Kommunikationerna i kommunerna, som fortfarande är ett hett ämne, används av de flesta studenter och överlag tycker studenterna att dessa fungerar bra. De är dock väldigt missnöjda med priserna och 40 procent av de svenska studenterna och 28 procent av de internationella studenterna tyckte att 200 kronor skulle vara ett lämpligt pris att betala för ett månadskort. 17 procent av de svenska och 26 procent av de internationella studenterna ansåg att resorna skulle vara gratis.

Nja till bth

När studenterna svarade på frågan hur de trivs på BTH blev medelvärdet 2,44 (på en skala där 1 är högst betyg och 5 är lägst). När det gäller den egna utbildningen blir snittbetyget 2,45. De internationella studenterna trivs bättre på BTH (2,35) och är mer nöjda med den egna utbildningen (2,1).

Text: Jenny Gustavsson

Källa: Sammanställning av studentenkät, Maria Larsson, Blekinge Studentservice AB.

Bild: www.sxc.hu

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela