Projektet

Fysisk planering inom eu

Magisterprogrammet i fysisk planering har sedan länge varit ett populärt program. De utexaminerade studenterna kommer snabbt ut på arbetsmarknaden och har ett mycket gott rennomé inom sin yrkeskår. I och med EU:s utvidgning och den allmänna globaliseringen har det inom programmet för fysisk planering funnits en önskan att komplettera den befintliga magisterutbildningen med en mer internationell magisterutbildning.

Ett projektarbete som Eric Marcus, doktorand på sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, jobbat med under en tid har nu utmynnat i en magisterutbildning på internationell nivå, European Spatial Planning.

Utbildningen på 40 poäng (60 ECTS) är väl genomtänkt och vänder sig till studenter och yrkesverksamma i Sverige, Europa och övriga världen med ett intresse för planering, regionala frågor och hållbarhetsaspekter. Tonvikten kommer att läggas på planering inom EU och de regionala systemen i det nya Europa. Undervisningen sker på engelska.

Den nya utbildningen är ett bra komplement till den redan etablerade planeringsutbildningen som ges på svenska och är ett så kallat sammanhållet magisterprogram där man inte skiljer på kandidat- och magisterdelen. Det nya engelskspråkiga, internationellt inriktade, magisterprogrammet ska inte bara locka internationella studenter till BTH utan även ge möjligheter för svenska studenter med planeringsintresse att läsa en kompletterande utbildning för att bredda sig. Studenterna får också en konkurrenskraftig profil på till exempel den internationella arbetsmarknaden eller vid arbete med regionala frågor över landsgränserna.

Text: Per-Olof Gunnarsson

Bild: Eddie Andersson

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela