Intranytt

35 000 gymnasieelever på 6 dagar

Tack vare ekonomiskt stöd från blekinge studentregion och våra tre kommuner har bth kunnat medverka vid tre av sveriges sex största studentmässor i höst.

En av studentambassadörerna pratar med en elev på en mässa.

Vid mässorna har BTH:s specialdesignade monter använts. De två bågarna som montern bärs upp av symboliserar våra två vetenskapsområden, de fyra benen står för sektionerna och tre barstolar markerar de tre campi som finns att välja mellan.

4000 kontakter

Mässorna i november är starten för alla universitet och högskolors studentrekrytering inför höstterminen 2006 och BTH har i år deltagit vid Svenska mässan i Göteborg 17-19 november, Älvsjömässan i Stockholm 24-25 november och Malmömässan den 30:e november. Sammanlagt har mässorna haft 35 000 besökare som varit intresserade av vidareutbildning, främst avgångselever i gymnasieskolan.

I montern har vi under sammanlagt 6 mässdagar haft nästan 4000 bekräftade kontakter med samtal om framtida studieval och vad BTH kan erbjuda. Det är ungefär lika många som vi träffar under två och en halv månads arbete under våren inför sista anmälningsdagen till högskolan den 15:e april. Således ett mycket resurseffektivt sätt att informera och rekrytera studenter till BTH. Antalet personer som sett oss, eller varit i vår monter för att den är spännande, är naturligtvis mångdubbelt fler än 4000. Därmed har vi även gjort vårt varumärke mer känt och tydliggjort att vår högskola finns och är att räkna med om man vill studera vidare efter gymnasiet.

Utvärderingar finns

I montern har informatörer, vägledare och studentambassadörer haft ett hårt jobb att söka kontakt med och informera så många besökare som möjligt om BTH och vårt utbud av utbildningar.

Mässorna har ett stort genomslag vad gäller valet av utbildning och högskola för gymnasieungdomar. Kontakta gärna informationsavdelningen så vidarebefordrar vi färska rapporter från mässornas egna undersökningar av besökarna.

Text: Joakim Ekberg

Foto: Joakim Ekberg

tillbaka

Redigera
Share Dela