Tema: regional utveckling

Östersjöregionen ett expansivt område

Ett av de sista seminarier som anordnades inom projektet kunskapsspridning var ”förbättra din lönsamhet med hjälp av marknadsplats östersjön”. seminariet arrangerades av högskolan, region blekinge, företagarna, och exportrådet den 1 december.

För Region Blekinge är Östersjösamarbetet ett prioriterat tillväxtområde, där man bland annat tittar på infrastrukturen (Baltic Gateway).

Det bor 240 miljoner människor i Östersjöregionen. För svenska företag är det en attraktiv marknad att ge sig in på. I länderna i regionen har tjänstesektorn vuxit stort de senaste åren, i takt med att jordbruket sysselsätter allt färre människor. Tillväxten inom dessa länder är dessutom klart bättre än inom EU.

Marknadsplats Östersjön är ett projekt som drivs av Exportrådet och det bygger på en dialog mellan Exportrådet och företag i regionen. Med en personlig exportrådgivare bistår Exportrådet småföretagen med kostnadsfri rådgivning i exportförberedelsearbetet på hemmaplan.

Exportrådet genomför varje år en studie om affärsklimatet i länderna kring Östersjön: Ryssland, Polen, Ukraina, Estland, Lettland och Litauen. I studien har ungefär 200 svenska företag fått besvara frågor om affärsklimatet i dessa länder. Det visar sig att Svenska företag har mycket gott rykte i regionen, och bemötandet är därför mycket positivt. Lönsamheten är god och de framtida tillväxtmöjligheterna är mycket bra. När det gäller lagstiftningen är det dock lite olika i länderna. I Estland, Lettland och Litauen är den förhållandevis enkel, medan den i Polen, Ryssland och Ukraina inte anses vara fördelaktig för utländska investeringar. Korruption förekommer fortfarande men minskar.

Håkan Behmer, jurist och universitetsadjunkt på BTH, belyste under seminariet olika situationer som följer av den fria rörligheten av varor, tjänster och arbetskraft inom EU. Vad väljer du till exempel om valet står mellan en snickare från Danmark som kostar 185:-/h, en från Sverige som kostar 145:-/h eller en snickare från Polen som kostar 100:-/h?

Ett av problemen som behöver lösas, och som diskuteras mycket just nu, är om det är kollektivavtal i Sverige som är tvingande enligt svensk rätt eller kollektivavtal i till exempel Lettland enligt EG-rätten.

VILL DU VETA MER?

www.balticsea.swedishtrade.se

Text: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela