Fusion utreds

Under en del av dagen deltog de tre styrelseordförandena för att tillsammans med styrgruppen överlägga kring huvuddragen för hur den strategiska alliansen ska drivas vidare. Mötet präglades av mycket fruktbara diskussioner om framtida vägval.

Man konstaterade att det är viktigt att överväga olika modeller för hur samarbetet ska vara organiserat. Själva organisationen är i sig inget mål utan ska utformas så att den på bästa sätt stöder samarbetet.

Fusion av de tre lärosätena är ett av de organisatoriska medel som rimligen måste bedömas. Därför initieras en utredning av de konsekvenser en eventuell framtida fusion skulle medföra. Det är angeläget att betona att det är frågan om en förutsättningslös utredning. I uppdraget ingår att belysa resursfrågor, geografiska/regionala aspekter, styrning och profilering. Utredningen, som utgör ett delprojekt i Akademi sydost, skall även beakta vilka delsteg som kan urskiljas i en fusionsprocess.

Text: Lennarth Förberg

Redigera
Share Dela