Nytt inom alumninätverket vid bth

Kristina Fridensköld, alumnikoordnatorFlera av BTH:s anställda har ställt frågan till mig om vi verkligen har ett fungerande alumninätverk. 1842 registrerade alumner som tillsammans har skapat ett nätverk med 7717 kopplade kontakter i kanalen tycker jag är ett tydligt svar på att vi har ett fungerande nätverk. Men visst finns det utrymme för förbättringar!

Det är viktigt att vi fortsätter sprida kunskap om vårt alumninätverk såväl till studenter som till personal på BTH. Studenterna måste få fortsatt, löpande information om att det finns ett alumninätverk och vad de har för nytta av att vara med där. Personal på BTH måste veta vilka möjligheter det finns att få åtkomst till information om våra alumner och hur kontakter med alumnerna, från de egna program¬utbildningarna och andras program, kan användas.

Hur informeras studenter och bths personal

Redan idag finns det rutiner för hur våra studenter informeras. Dels skickas ett mail ut till avgångsklasser där studenter bjuds in att bli medlemmar. Nästa information går ut i brevform till studenter i samband med att de ansöker om sitt examensbevis. För att ingen ska missa möjligheten att delta i nätverket går sedan ett Grattis-vykort ut till alla som tagit ut en examen, men som ännu ej anmält sig i nätverket. Detta sker en tid efter att de fått sitt examensbevis i handen.

När det gäller information till personalen har flera av sektionerna fått information av vår förra alumnikoordinator, Annicka Engblom, som besökt dem på deras personalmöten. Detta arbete planeras fortsätta så att alla sektioner ska få tillgång till information på samma sätt. Ytterligare ett sätt att informera personalen är att skriva löpande om alumniverksamheten här i Intranytt.

Varför ett alumninätverk

För alumnerna är vårt alumninätverk en möjlighet att hålla kontakt med gamla studiekamrater, hålla koll på intressanta utbildningar, skapa nya nätverk, hålla sig a´jour med vad som händer på BTH. Som exempel kan också ges att alumnerna på alumnisidorna kontinuerligt tipsar varandra om nya arbetstillfällen med mera.

Även för personalen på BTH finns det stor nytta av ett fungerande alumninätverk. Via alumninätverket kan ni på sektionerna/avdelningarna/programmen få kontakt med era gamla studenter. Vill ni till exempel göra utvärderingar av hur de upplevt sina utbildningar? Vill ni kunna se vad era gamla studenter jobbar med efter avslutad utbildning? Vill ni kunna bjuda in spännande gästföreläsare som har en tydlig koppling till BTH? Vill ni erbjuda en specifik vidareutbildning till studenter med vissa förkunskaper? Söker ni personal med specifik akademisk bakgrund? Ta kontakt med mig så hjälper jag er med den information ni behöver!

Text: Kristina Fridensköld

Alumnikoordinator

Redigera
Share Dela