TEMA: OFFENTLIGHET OCH IT

Notiser om offentlighet och it

pil Din myndighet måste kunna läsa din e-post på semestern

pil Forskare gör misstag när de behandlar känsliga uppgifter

pil Lagrummet.se - vägen till den offentliga förvaltningens rättsinformation

pil Kurser i offentligehet och sekretess

pil Journalistförbundet anklagar regering och riksdag för att montera ner den svenska öppenheten

pil Ny informationsskrift om dina rättigheter enligt PUL

Bilden visar ett e-postprogram. Mappen work under Inbox är markerad. DIN MYNDIGHET MÅSTE KUNNA LÄSA DIN E-POST PÅ SEMESTERN

Om du arbetar på en myndighet och har en personlig e-postadress måste du se till att någon annan på myndigheten kan vittja din e-brevlåda när du är på semester. Man måste kunna komma åt meddelanden som kan vara allmän handling. Det har Justitieombudsmannen (JO) beslutat. E-postmeddelanden som kommer till en befattningshavares brevlåda kan vara allmän handling. Detta ska prövas skyndsamt, vilket kräver att handlingen är tillgänglig för myndigheten. Förhållandet ändras inte av att den som har skickat meddelandet får ett svarsmeddelande som säger att mottagaren är på semester. JO:s beslut, dnr 2668-2000, finns på www.jo.se.

Datainspektionen

pil upp

FORSKARE GÖR MISSTAG NÄR DE BEHANDLAR KÄNSLIGA UPPGIFTER

PuL:s regler gäller även om man använder kodade personuppgifter, om dessa på något sätt kan kopplas till en person. Uppgifterna är alltså inte avidentifierade om krypteringsnyckeln finns sparad, om koderna kan kopplas till en namnlista som sitter i en pärm, eller om uppgifter och person kan kopplas ihop på något annat sätt.

Många forskare tror att kodade personuppgifter är avidentifierade och att PuL inte längre gäller. Det är en vanlig missuppfattning som Datainspektionen stötte på i ett stort tillsynsprojekt som pågick under två år. 100 medicinska forskningsstudier granskades och i samtliga studier behandlades känsliga uppgifter. En annan vanlig missuppfattning var att många forskare trodde att det är en fysisk person som är personuppgiftsansvarig för studien. I själva verket ligger ansvaret för hur uppgifterna hanteras på universitetet eller forskningsinstitutet. De registrerade måste få reda på vad deras uppgifter ska användas till. Många studier visade brister i informationen som ska lämnas enligt PuL. ”Framtida forskning” är inte tillräckligt.

Läs rapporten.

Datainspektionen

pil upp

LAGRUMMET.SE – VÄGEN TILL DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGENS RÄTTSINFORMATION

Lagrummet är en webbplats som länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt det hundratal statliga myndigheter som har rätt att utfärda föreskrifter. Här finns alla olika typer av dokument som ingår i lagstiftningsprocessen, från förarbeten till författningar och rättspraxis. På Lagrummet finns en kort beskrivning av de olika dokumenten. Varje myndighet svarar för sin egen rättsinformation, både vad gäller innehåll och publicering på Internet. Webbplatsen är statligt finansierad och kostar inget att använda.

www.lagrummet.se

Stadskontoret

pil upp

KURSER I OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Vad är hemligt hos myndigheter och kommunala bolag? Vilka regler gäller för elektronisk post? Vad är det för skillnad mellan allmänna och offentliga handlingar? Vad innebär meddelarfrihet? Dessa och många fler frågor får du svar på under kursen i sekretess som Juridiska institutet ger. Kurser om offentlighet och sekretess ges i Stockholm 12 mars, 25 mars, 23 april, 12 maj, 4 juni, 18 juni, 27 augusti, 9 september och 24 september 2004. För mer information, kontakta Juridiska institutet i Stockholm: 08-600 15 15

Juridiska institutet

pil upp

JOURNALISTFÖRBUNDET ANKLAGAR REGERING OCH RIKSDAG FÖR ATT MONTERA NER DEN SVENSKA ÖPPENHETEN

Vårt samhälle blir allt slutnare. Svårigheterna växer för medborgare och journalister att ta del av offentliga handlingar. Möjligheterna att granska makten kringskärs. Som en följd blir anställda i stat och kommun mindre benägna att lämna ut handlingar och andra uppgifter – hellre avvisa än riskera att göra fel. Med anledning av detta har Journalistförbundet gett ut en tidning om inskränkningar och om de undersökningar de har genomfört om offentlighetslagstiftningen, ”Journalistförbundet anklagar…”. Du kan beställa ditt exemplar via e-post pt@sjf.se.

Journalistförbundet

pil upp

NY INFORMATIONSSKRIFT OM DINA RÄTTIGHETER ENLIGT PUL

I en ny skrift, Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, gör Datainspektionen en sammanfattning av hur du som privatperson kan gå till väga för att ta reda på om dina personuppgifter används på ett otillåtet sätt. Du får också veta vilka rättigheter personuppgiftslagen ger dig om din personliga integritet har kränkts genom att uppgifter om dig behandlas.

Ladda hem eller beställ skriften på www.datainspektionen.se.

pil upp

Sammanställning: Jenny Gustavsson

Bild: stock.xchng (sxc.hu)

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela