Tema: regional utveckling

Kunskapsspridning stimulerar regionalt samarbete

Kunskapsspridning till små och medelstora företag är ett projekt som riktar sig till företag inom mål 2-området i blekinge. det startades på initiativ från blekinge tekniska högskola och har varit möjligt att genomföra med finansiering av eg:s strukturfonder mål 2 södra, region blekinge och teknikbrostiftelsen i lund.

Belysa samarbetsmöjligheter

Projektaktiviteterna, som har pågått under 2004, har på deltid samordnats av Åke Rosenquist tillsammans med P-O Svenssson och Jonny Ulvtorp vid enheten för externa relationer. Regionens små och medelstora företag måste ges tillgång till mer av modern kunskap och teknik om de fortsatt ska kunna hävda sig på marknaden. Ett av målen med Kunskapsspridning har varit att genomföra projekt och seminarier för att belysa och utveckla möjligheterna till samarbeten mellan regionens småföretag och högskolan.

– Jag hoppas att vi genom projektet har stimulerat fler företag att ta kontakt med högskolan för till exempel projektarbeten och examensarbeten, säger Åke Rosenquist. Inom projektet har vi valt att så långt som möjligt samarbeta med företagarnas egna organisationer, kommunernas näringslivskontor och olika nätverk när vi bjudit in till seminarier.

Konkreta resultat

Ett år går fort och det tar tid att se konkreta resultat av ett sådant här arbete, men det finns några goda exempel. Det lilla Ronnebyföretaget Nättraby Verktygs AB tillverkar balpressar med 70 procent på export. De ligger granne med Soft Center men har trots det haft ytterst få kontakter med högskolan.

– Vi började med att göra insatser i industridesign vilket sedan ledde vidare till ett par examensarbeten i 3 D-visualisering och hållfasthetsberäkning inom sektionen för teknik. De blev mycket nöjda med studenternas insatser, berättar Åke Rosenquist.

Projekt Kunskapsspridning har också koncentrerats på att stimulera de verksamheter som redan pågått i sektionerna på högskolan. Sektionerna har till exempel fått möjlighet till delfinansiering av projektmedverkan för ökat samarbete med företag i regionen.

Arbete på sektionerna

Jan Björkman, sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, och Christina Hansson på sektionen för teknik är några av dem som arbetat med att bygga nätverk inom projektet. Christina Hansson har till exempel arrangerat två seminarier om IT-säkerhet. Volvo IT som deltog som gästföreläsare, och deltagande företag, visade intresse för ett fortsatt samarbete med högskolan.

Jan Björkman genomförde det sista seminariet inom projektet, på temat ”Yrkeskunnande, kompetens och lärande organisationer”, där Pirjo Elovaara, BTH, Mats Malmqvist, Kockums Maskin AB och Kenneth Pettersson, Walleverken Teknik AB, samtalade om behovet av ständig kompetensutveckling och de erfarenheter man fått av studier gjorda av personal och studenter från BTH.

Under projekttiden har ett 30-tal seminarier för småföretagare, där ibland även allmänheten bjudits in, anordnats främst av Managementhögskolan, sektionerna för Teknik och Teknokultur Humaniora och Samhällsbyggnad. Allt som allt har cirka 1 000 åhörare deltagit.

– I och med årsskiftet är projektet dock slut och vi vill tacka alla på sektionerna som engagerat sig och delat med sig av sina kunskaper, säger Åke Rosenquist.

Text: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela