Mot ljusare tider

Antalet sökande till bth ser ut att, efter flera års nedgång, åter vända försiktigt uppåt. sommarkurserna ökar markant, likaså är söktrycket på magisterprogrammen stort. vhs har nu registrerat alla ansökningar och vi kan se en ökning även bland de sökande till programmen.

Populärt sommarnöje

Mest aktuellt just nu är sommarkurser. Jämfört med förra året har vi i nuläget redan runt 100 fler sökande. Utbildningsutbudet är också både större och mer varierat än förra året med 40 kurser jämfört med 27 sommaren 2003.

När det gäller sökande till fristående kurser som startar till hösten så är läget i stort sett identiskt med 2003. Det innebär ca 1300 sökande innan 15 april. Förra året tillkom ytterligare ungefär 900 anmälningar under sommaren.

Fördubbling av antalet utländska studenter

Att söktrycket från utländska studenter till magisterprogrammen är stort, är vid det här laget allmänt känt. Vi räknar med att antalet som kommer till hösten blir minst dubbelt så stort som förra året, det vill säga 300-400 studenter. Dock har antalet svenska sökande minskat svagt. Det var också väntat eftersom rekryteringen av svenska magisterstudenter främst är från våra egna treåriga program. De som ansöker i år tillhör därför den grupp som började ett grundutbildningsprogram 2001. Denna minskning förväntas därför fortsätta minst två år till.

De nya spelprogrammen är populärast.

Nya program populärast

Statistik över sökande till utbildningsprogrammen som har antagning via VHS är klar klar. När 107 751 ansökningar till VHS har registrerats kan vi se en tydlig ökning av antalet förstahandssökande med ungefär 25 procent. Några tendenser står mycket klara:

  • Flera av de för året nya programmen har rönt stort intresse bland de sökande. I topp ligger Digitala spel med 110 förstahandssökande.
  • De program som tidigare lockat flest sökande (Sjuksköterskeprogrammet, Fysisk Planering och Medieteknik) håller sina positioner.
  • Söktrycket till många av våra gamla IT-program (Telekommunikation, Elektroteknik, Dataingenjör och Programvaruteknik), är fortsatt mycket lågt.
  • Samtliga civilingenjörsprogram minskar med 25-50 procent.
  • Civilekonomprogrammet ökar mest med ungefär 50 procent.

Webbaserat anmälningssystem i drift

LantWeb är ett webbaserat anmälningssystem som utvecklats av Ladokkonsortiet, där BTH liksom nästan alla andra universitet och högskolor är medlemmar. Vi har på studerandeavdelningen tagit detta i drift under mars månad. Det innebär att alla anmälningar (inklusive efteranmälningar) kan tas emot via webben. Samtliga sökande hänvisas numera till webbsidan www.bth.se/anmalan/. Dessutom finns en statistikdel som kan användas av personal på sektionerna. Där presenteras snabbstatistik och en bild av efteranmälningar ges kontinuerligt. Denna sida är åtkomlig från studerandeavdelningens webbplats.

Text: Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Bild: Eddie Andersson

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela