Redaktionellt

Intranytt är en webbaserad personaltidning som ges ut var 6:e vecka under terminstid. Varje nummer har ett aktuellt tema, och några stående ämnen, så som profilen, projektet och personalavdelningen tipsar.

Som personal på högskolan har du stor möjlighet att påverka innehållet. Skriv kommentarer till det du läser, för upp ett intressant ämne för diskussion i en insändare, tipsa om nyheter, eller hjälp till med nästa nummer.

I redaktionen finns representanter från högskolans olika delar. Varje temanummer kan också ha ett antal medarbetare som är specialister på det aktuella temat.

Redaktion:

Jenny Gustavsson, FOR

Monica Nilsson, FOR

Per-Olof Gunnarsson, TKS

Madeleine Pettersson, TEK

Ytterligare medverkande nr 4/2004:

Lars Haikola, HLE

Maria Engberg, TKS

Ulla Johansson, FOR

NÄSTA NUMMER:

Nr 5 publiceras den 19 september

Deadline för reportage och insändare den 12 september

Trevlig läsning!

Jenny Gustavsson, redaktör

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela