Dispens för gemensamma beslutsorgan

Styrelseordförandena och styrgruppen beslöt även att en skrivelse till departementet om gemensamma organ skall formuleras. Dispensansökan skall vara allmänt hållen, utan preciseringar om vilka särskilda fakulteter som kan vara aktuella. Något ställningstagande om att faktiskt bilda gemensamma organ har inte gjorts.

Både denna ansökan och fusionsutredningen ska ses som sätt att vidga handlingsutrymmet för alliansen.

Text: Lennarth Förberg

Redigera
Share Dela