Intranytt

Tema: välj it

Det är dags att ändra på elevernas attityder

Redan har mer än halva turnén i årets it-kampanj avverkats. responsen från eleverna har varit enormt positiv. de tycker att föreställningen har varit intressant att se och att den har tillfört information de inte har haft tidigare.

En suddig bild av Lena Frisk. – Sedan ska man ju vara realistisk och acceptera att 80 procent av dem som sitter i publiken inte skulle välja en IT-utbildning ändå, men det är viktigt att även de får en positiv bild av branschen, säger Helene Smith, projektledare för kampanjen.

Långsiktig påverkan

– Studenterna ska få en känsla av att med en IT-utbildning i bagaget kan de jobba inom alla världar. IT är en genväg, till exempel om man vill jobba inom filmbranschen. Det kan vara svårt att komma in på filmskolor men väljer man en IT-utbildning kan man komma in i branschen ändå, med andra erfarenheter.

Helene Smith påpekar att det är viktigt att komma ihåg att IT-branschen fortfarande är en ny bransch. Ungdomarna har ingen konkret bild av vad man kan bli.

– Vårt mål är att informera och ändra på attityder. Det är en långsiktig påverkan, säger Helene Smith. Visst är det kul om vi kan påverka antalet ansökningar så de negativa kurvorna vänder, men att säga att vi ska öka antalet ansökningar till IT-utbildningar är inte ett realistiskt mål.

Mötet mellan människor är viktigt

Helene Smith berättar att man valt att informera på ett annat sätt än vad högskolor och universitet normalt gör. De vill ge den verkliga bilden med riktiga människor. Det är skillnad mot den information som högskolorna använder sig av, där informationen mer är inriktad på vad man läser, hur många poäng det är inom varje ämne och så vidare.

Förra årets kampanj handlade mer om opinionsbildning än årets kampanj. Det som var bra med kampanjen 2004 var mötet mellan elever och riktiga personer i IT-branschen. Då fick eleverna veta vad jobben egentligen handlar om. Deras föreställningar om IT-jobben bygger på fördomar. De tror att det är ett oglamoröst, ickekreativt och osocialt arbete, och det är tvärt emot vad de vill ha för jobb.

– Därför har vi haft en referensgrupp med ungdomar med i arbetet från början. De har fått tycka till om allt, titel på föreställningen, broschyren och så vidare. På så sätt har vi garanti för att budskapet tilltalar målgruppen. Det har varit väldigt bra. De är kloka och vet vad de vill.

linje

Text: Jenny Gustavsson

Foto: PACE

piltillbaka

Redigera
Share Dela