Tema blekinge studentregion

Kommunikationer och bostäder prioriterade områden

Jessica eriksson och björn ekengren från studentkåren är projektassistenter för studentregion blekinge. den fjärde juni lämnades ansökan om att bli årets studentregion 2005 in till sveriges förenade studentkårer, men mycket jobb kvarstår.

TågrälsKOMMUNIKATIONSFRÅGAN AVGÖRANDE

Ett tag var det osäkert om de alls skulle lämna in någon ansökan i år. Den viktigaste frågan i projektet har varit gratis, eller starkt rabatterade, resor för studenterna mellan campusorterna. Det är en fråga som diskuterats till och från ända sedan 1989, utan att man kommit fram till en tillfredställande lösning.

– Det har varit en avgörande fråga för hela projektet. Om det inte blir billigare för studenterna att resa mellan orterna kommer vi ha svårt att locka dem hit i fortsättningen, tror Jessica och Björn.

Det är inte bara kommunikationerna som kan förbättras i Blekinge. I kommunerna jobbar man också med områdena kårhus, bostäder, näringslivskontakter, kultur och fritid, samt kommunikationer lokalt.

Studenternas hus istället för kårhus

Allt talar för att Annexet till hotellet i Karlshamn kommer att bli studentkår. Det kommer dessutom att bli studentlägenheter på de två översta våningarna. Även i Ronneby och Karlskrona kommer det att ske förändringar på kårhusfronten.

– Kårhuset i Ronneby ska bli ett ”studenternas hus”, berättar Björn. Vi tittar på möjligheter att bygga ett extra hus som ligger i anslutning till kårhuset också. Lokalerna kan då användas till fler arrangemang än festverksamhet.

Jessica berättar att det pågår restaureringsarbete på Rotundan i Karlskrona. De ska lägga nytt tak, bygga ny entré, dra in bredband och inreda en festvåning. Dessutom öppnar studentkåren caféverksamhet i huset till hösten.

Tydligare bostadsgaranti

Det viktigaste när det gäller studentbostäderna är att det finns tillräckligt många så att vi kan upprätthålla den bostadsgaranti högskolan har.

– Studentregion Blekinge tittar på hur bostadsgarantin kan konkretiseras. Det måsta vara tydligt för vem och på vilket sätt garantin gäller, berättar Björn.

I kommunerna finns det planer på att bygga om befintliga hus till studentbostäder, men också planer på att bygga nytt.

– Det måste finnas bostäder för en expanderande högskola, och då är det viktigt att vi vågar satsa på området redan innan högskolan växer, säger Björn.

Tidig kontakt med näringslivet

Till hösten påbörjas ett mentorskapsprogram på försök för studenter på programvaruteknik- och elektroteknikutbildningarna. Varje student får en mentor från näringslivet. Tretton företag i Karlskrona har redan anmält sitt intresse. Faller projektet väl ut är tanken att mentorskapet ska utökas till att gälla alla utbildningar på högskolan.

– Det är viktigt att studenterna får en social kontakt och en direktkontakt till företagen tidigt, säger Jessica.

Studentrabatter på kultur och resor

Studenter är inte alltid så bra på att själva söka upp kulturevenemang där de bor. Eftersom studenter sällan har en lokaltidning når informationen sällan fram till dem. För att öka utbudet och intresset handlar det främst om att kulturinstanser, idrottsföreningar och liknande själva marknadsför sig bättre mot högskolan.

– Vi jobbar också för att det ska bli studentrabatt på olika kulturevenemang. Det har det varit ganska dåligt med hittills, berättar Jessica.

Studentregion Blekinge ska också titta på de lokala kommunikationerna. Det handlar om att anpassa busstider bättre till studenternas tider, att lägga om vissa linjer och se till att det finns bra kommunikationer exempelvis mellan station och högskola.

Studenternas åsikter viktiga

– Studenterna är en viktig part i arbetet, säger Jessica. Man lyssnar på vad de har att säga. Det är unikt med det här projektet.

– De tjänstemän som sitter med i referensgrupperna har i de allra flesta fall också beslutsrätt i de frågor de diskuterar. Det gör att det händer saker. Till exempel sitter vd:n för Ronnebyhus och stadsarkitekten med i den grupp som diskuterar bostäder i Ronneby, berättar Björn.

Vill du veta mer?

Ledningsgruppen består av två representanter per kommun, rektor, prorektor samt studentkårens ordförande. Samuel Henningsson, Netport.Karlshamn är ordförande. Ledningsgruppen har bland annat till uppgift att förmedla information och beslut vidare till politikerna i respektive kommun.

Under ledningsgruppen finns en marknadsföringsgrupp. I denna sitter Jessica, Björn, en representant från varje kommun samt Lennarth Förberg från BTH. Under marknadsföringsgruppen finns en projektledningsgrupp. I denna sitter Jessica, Björn, Mia Trahn från Ronneby kommun och Liliann Bjerström från Karlskrona kommun.

Dessutom finns en regional referensgrupp som ansvarar för kommunikationerna mellan högskoleorterna och varje kommun har lokala referensgrupper inom de områden man arbetar med att förbättra.

Läs mer på www.studentregion.se

Text: Jenny Gustavsson

Bild:

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela