Personalavdelningen informerar

Utbildningar för personal

På vår hemsida under personalavdelningen och Kompetensutveckling för anställda hittar du ett antal intressanta utbildningar, som du är välkommen att söka. Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda fr o m 2007-06-01. Anställda vars beslut inte var klara 2007-09-15 finns ej med i denna uppräkning.

Dat

Marcus Jingfors, systemadministratör

For

Anya Blomster, receptionist

Linda Johansson, personaladministratör

Mam

Thomas Hansson, universitetslektor

Birger Rapp, gästprofessor

Tek

Cecilia Bratt, projektassistent

Jan Carlsson, universitetsadjunkt

Tamara Connell, projektassistent

Jian Dan Chen, industridoktorand

Armando Leon Guarena, projektassistent

Anders Hultgren, universitetslektor

Magnus Karlsson, universitetslektor

Wlodek Kulesza, professor

Siamak Khatibi, universitetslektor

David Larsson, amanuens

Lisa Larsson, sektionssekreterare

Pia Lindahl, projektassistent

Erik Loxbo, universitetslektor

Eleonore Lundberg, studerandeadministratör

Tahir Nawas Minhas, projektassistent

Merlina Missimer, projektassistent

Kristian Nilsson, projektassistent

Magnus Nilsson, universitetslektor

Anton Petersson, amanuens

Anthony Thompson, projektassistent

Hang Zettervall, doktorand

Eddie Willman, amanuens

Wright, Fiona, projektassistent

Tks

Andrew Blank, amanuens

Fredrik Lidén, projektassistent

Kajsa Lindqvist, projektassistent

Todd Alan Memmot, universitetsadjunkt

Rebecka Molin, projektassistent

Alexandra Möllerström, Amanuens

Katarina Olsson, sektionschef

Olof Olsson, universitetsadjunkt

Redigera
Share Dela