Intranytt

Intelligent fjärrvärmestyrning gav guldek

Årets guldekengala blev framgångsrik för bth. två ekar delades ut till högskolan, som dessutom var nominerad i ytterligare tre klasser. almi:s innovationspris gick till i-control, som är en produkt för reglering av fjärrvärmesystem skapad av bland andra paul davidsson och fredrik wernstedt.

I Almi:s motivering till årets innovationspris kan man läsa att ”Vi tror att det finns en god kommersialiseringspotential för I-Control på en minst sagt stor marknad och ser med spänning fram emot att vidare följa projektet. Genom projektets tydliga miljöprofil finns här också ett stort samhällsintresse.”

Illustration av I-controlFORSKNINGSPROJEKT PÅ VÄG ATT BLI FÖRETAG

Bakom projektet står Fredrik Wernstedt, som är doktorand på BTH, professor Paul Davidsson och Christian Johansson, en magisterstudent som gick ut 2003. De tre sitter nu på Blekinge Business Incubator under företagsnamnet "noda".

– Det som ligger till grund för I-Control är ett forskningssamarbete mellan Alfa Laval och BTH som pågått under 5 år, delvis finansierat av VINNOVA. Arbetet har resulterat i min licentiatavhandling och det som blir min doktorsavhandling till hösten, säger Fredrik Wernstedt. VINNOVA bidrar nu även med 300 000 kr i kommersialiseringsstöd.

Prisas för miljövänligheten

I-Control ger fjärrvärmeoperatörerna minskade kostnader vid värmeproduktion samt, i samband med kraftvärmeproduktion, ökad vinst vid försäljning av elkraft. Teknologin bidrar till att ytterligare förstärka fjärrvärmen som ett av de mest samhällsekonomiskt positiva och miljövänligaste alternativen på marknaden.

– Ett problem med dagens fjärrvärmesystem är att värmeväxlarnas värmeuttag är helt styrda av kundernas konsumtion, säger Fredrik Wernstedt. Det vill säga att de arbetar som slutna plåtburkar som varken kan påverkas av operatören eller kan ta hänsyn till situationen i det omgivande systemet. Detta kan få ett antal negativa följder, både ur ekonomisk och ur miljömässig synvinkel.

Reglerar värmen med agenter

Idén bygger på att låta värmeväxlarsystemen samarbeta och att utnyttja de enskilda konsumenternas värmedynamik (tröghet), för att därigenom ge möjlighet till lastbalansering och lastförskjutning. För att uppnå detta samarbete mellan värmeväxlarsystemen och skapa intelligent styrning används agentteknologi. En programvaruagent kan ses som en typ av programvara som självständigt kan fatta beslut, men även samarbeta med andra agenter, för att reglera styrvärden vid värmeväxlarna. Dessa reglersystem använder sedan trögheten i byggnadernas värmedynamik för att lagra energi genom en svag uppvärmning av byggnaden respektive tappa energi genom en motsvarande svag nedkylning.

– I praktiken handlar det om variationer på någon enstaka grad upp och ner, vilket forskning visar ligger med goda marginaler inom de ramar för temperaturvariationer som människor inte märker överhuvudtaget, säger Fredrik Wernstedt. Dock får dessa energimarginaler ett stort genomslag i den totala produktionen när de kombineras över ett större antal konsumenter, vilket är precis vad I-Control möjliggör.

Programvaran ger fjärrvärmeoperatörerna möjlighet att bland annat anpassa värmeproduktionen till de tider på dygnet där elpriset på den nordiska elbörsen är högst. Den bidrar också till en minimering av oljeanvändningen genom att utjämna lasttoppar vilket förhindrar start av dyr och miljöovänlig topplastproduktion.

Vill du veta mer?

  • Anders Cronholm belönades också med en guldek när han mottog Soft Centers pris för projektkoll.nu.
  • BTH var dessutom nominerade i klasserna bästa webbplats med www.bth.se/fokus, bästa kampanj med sommarkampanjen i Stockholms tunnelbana och bästa information med En liten bok om mycket forskning.

Text: Jenny Gustavsson, Fredrik Wernstedt

Bild: Fredrik Wernstedt

tillbaka

Redigera
Share Dela