Intranytt

Myndighetsinformation

Framtidens nobelpristagare

(Vetenskapsrådet) I sommar avgörs vilka 25 unga forskare som anses vara Europas kommande forskningshopp. Sverige har genom utysningar och en hård granskningsprocess nomineraat fem unga framstående forskare till en ny europeisk ”forskartävling”: European Young Investigator Awards - EURYI. Priset är forskningsanslag i mångmiljonklassen.

Läs mer om framtidens nobelpristagare

Rektor för örebro universitet

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har beslutat att omförordna Janerik Gidlund som rektor vid Örebro universitet från och med 1 juli 2005 till och med 30 juni 2008. Janerik Gidlund har varit rektor för Örebro universitet sedan den 1 juli 1999.

Läs mer om förordnandet

Kompletterande utbildning för invandrade akademiker

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Invandrade akademiker får möjlighet till en ettårig kompletterande utbildning vid Linköpings universitet och Malmö högskola. 10 miljoner kronor avsätts årligen för detta ändamål 2005 och 2006.

Läs mer om utbildning för invandrade akademiker

Orättvisa betyg på friskolor hotar högskoleantagningen

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Över hundratusen människor har sökt till universitet och högskolor i höst. På många populära utbildningar kommer bara en liten andel av dem som söker in. En ny doktorsavhandling av Christina Wikström vid Umeå universitet visar att elever från friskolor får högre betyg i förhållande till sina kunskaper än elever i kommunala gymnasieskolor. Därigenom får eleverna från de privat drivna skolorna finansierade över skattsedeln en fördel i konkurrensen om högskoleplatser.

Läs mer om friskolornas betyg

SKÄRPTA KRAV PÅ LÄRARUTBILDNINGEN

(Utbildnings- och kulturdepartementet) Regeringen har i dagarna skickat ut ett remissförslag på förändringar av lärarutbildningens examensordning. Förslaget innebär att kraven på blivande lärare skräps.

Läs mer om förslaget på skärpta krav

Utsatt doktorandgrupps rättssäkerhet granskas

(Högskoleverket) Doktorander som är antagna vid ett lärosäte men har sin forskarutbildning förlagd till ett annat lärosäte kan uppfatta sin situation som oklar. Högskoleverket har därför beslutat att utreda de inblandade lärosätenas ansvar för dessa doktoranders forskarutbildning.

Läs mer om doktoranders rättssäkerhet

Högskolornas rutiner för överlämnande av ärenden kartläggs

(Högskoleverket) Högskoleverket har i flera tillsynsbeslut kritiserat lärosäten för att tiden för överlämnande av överklagade ärenden till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, har varit för lång. Besluten har rört både anställningsärenden och studentärenden. Högskoleverket kommer nu att gå ut till högskolorna och bland annat fråga vilka rutiner de har för handläggning av överklaganden och om handläggningstider.

Läs mer om överlämnande av ärenden

Fler använder betyg från bluffuniversitet

(Högskoleverket) Inga böcker. Ingen undervisning. Ingen närvaro. Men ett fint examensbevis hem i brevlådan för några hundra dollar. Så lockar bluffuniversiteten sina kunder på internet. Antalet bluffuniversitet och falska examensbevis har ökat kraftigt de senaste åren och personer med falska meriter får jobb i Sverige. Det visar en ny kartläggning som Högskoleverket har gjort.

Läs mer om bluffbetygen

Grupparbete viktig drivkraft för att lära

(KK-stiftelsen) Åtaganden som studenter har gentemot andra gruppmedlemmar upplevs ofta som viktigare än individuella betyg. Det visar en ny studie om hur studenter lär sig datavetenskap. Anders Berglund har studerat hur universitetsstudenter som arbetar i grupper lär sig datavetenskap.

Läs mer om hur studenter lär sig datavetenskap

Kurs i hälsoekonomi med inriktning mot hälsa, vård och omsorg

(Vårdalinstitutet) Vårdalinstitutet anordnar i samarbete med Lunds universitets centrum för hälsoekonomi en forskarutbildningskurs i hälsoekonomi hösten 2005. Kursen skall ge grundläggande kunskaper i mikroekonomisk teori och metod och om hur dessa verktyg kan användas för att analysera frågor kring hälsa, vård och omsorg. Kurstid: 15/16 september - 15 december 2005. Sista anmälningsdag: 17 juni 2005.

Annonsering av kursen

Vårdalinstitutet

Ansökningsblankett

tillbaka

Redigera
Share Dela