Mårfin(t)s samarbete med hal

Logotype för Mårfint

Mårfin(T) är sjuksköterskestudenternas linjeförening vid BTH. Vår främsta uppgift är att främja den studiesociala miljön för studenterna samt fungera som en länk mellan studenter och sektionen för hälsa.

I styrelsen sitter för närvarande 15 studenter, vilka representerar alla terminer förutom termin två. Vi har styrelsemöte cirka två gånger i månaden. På dessa möten diskuteras allt som kan skapa gynnsamma förutsättningar för sjuksköterskestudenternas studier. För närvarande diskuteras allt från kommande vårfest till ett planerat uppehållsrum försett med vissa vitvaror.

Var fjärde vecka har styrelsen ett möte med sektionschef Ylva Hellström, studierektor Cecilia Fagerström och praktikansvarig Marianne Lagerholm. Dessa möten är till för att diskutera programmets planering, innehåll samt genomförande, men här ges också en möjlighet att ha ett ömsesidigt utbyte av information och åsikter om utbildningen och studiemiljön.

Detta medför att vi studenter känner oss delaktiga i programmets utveckling. Dessutom deltar vi studenter i många av sektionens grupper såsom ledningsgrupp, marknadsföringsgrupp med flera.

Vi ser mycket positivt på dessa möten, då de ger oss studenter möjlighet att föra en direkt kommunikation med sektionen samtidigt som de ger ledningen en chans att förankra kommande beslut och förändringar hos oss studenter.

Denna samverkan anser vi gynna både studenter och programmets fortsatta utveckling och därför hoppas vi på ett fortsatt bra samarbete.

Text: Fredrik Nilsson, ordförande Mårfin(T)

Klicka här för att komma till Mårfin(T)s hemsida

Redigera
Share Dela