Ungdomar från lund, lidingö och lomma väljer högskolestudier

Andelen ungdomar som börjar studera innan de fyllt 26 varierar kraftigt mellan olika kommuner i landet. i lund har hela 80 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder, medan motsvarande siffra i bjurholm bara är 20 procent. det visar en ny analys från högskoleverket, där samtliga kommuner listas efter den så kallade övergångsfrekvensen.

Läsåret 2005/06 började nästan 83 000 nya studenter att studera vid högskolan. Av dessa var nästan 15 000 utländska studenter. Majoriteten av de utländska studenterna är utbytesstudenter som kommer till Sverige för att studera under en eller två terminer. Antalet utländska fortsatte att öka, medan antalet svenska nybörjarstudenter minskade för tredje året i rad även om talen fortfarande är höga.

Det finns ett tydligt samband mellan den sociala strukturen i kommunerna och andelen ungdomar under 26 år som börjar på högskolan. Kommuner med en hög andel högskoleutbildade i 50-års åldern, det vill säga föräldragenerationen, har även många ungdomar som börjar studera.

I kommunerna runt Stockholm och Malmö är bostadssegregationen stark vilket avspeglar sig i andelen ungdomar som går vidare till högskolan: Danderyd, Lidingö, Lomma, Täby och Vellinge hör till de tio kommuner där övergångsfrekvensen är högst i landet, medan det är betydligt lägre nivåer i Bjuv, Haninge och Nykvarn. En högskola eller ett universitet i kommunen spelar också stor roll för andelen som påbörjar högskolestudier före 26-årsdagen.

Fem kommuner på topp 10-listan över andel ungdomar som börjar studera är högskole-/universitetskommuner: Lund, Uppsala, Umeå, Kalmar och Karlstad.

Nästan 50 000 av nybörjarstudenterna var 25 år eller yngre läsåret 2005/06, vilket betyder att nästan 45 procent av befolkningen påbörjar högskolestudier innan de fyllt 26. Men det är stora skillnader mellan män och kvinnor. Över 50 procent av kvinnorna har börjat studera vid 25 års ålder; det är över 10 procentenheter mer än övergångsfrekvensen för männen.

Källa Högskoleverket

Tillbaka till förstasidan

Redigera
Share Dela