Intranytt

Tema: flexibelt lärande

Flexibelt lärande inom vårdutbildningen

En sjuksköterska mäter blodtrycket på en patient. Sektionen för hälsa har tagit ett principbeslut på att all utbildning ska läggas in och bedrivas genom lärplattformar. De driver också flera projekt för att utveckla och förnya lärandet genom bland annat distansundervisning. Syftet är också att kunna bedriva internationalisering på hemmaplan.

I höstas tog Ylva Hellström, sektionschef på sektionen för hälsa ett principbeslut att all undervisning på sektionen ska bedrivas genom lärplattformar. Redan nu finns alla kurser på sjuksköterskeprogrammet upplagda och övriga utbildningar är på gång.

– Det har gått fortare än jag förväntade mig, men visst finns det en del inkörningsproblem, men det får man räkan med, säger Ylva Hellström.

Nätbaserad utbildning med sydafrika

Tillsammans med University of Pretoria, Sydafrika driver sektionen ett projekt med syfte att utveckla gemensamma nätbaserade kursmoduler inom sjuksköterskeprogrammet. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter för internationalisering på hemmaplan.

I projektet ges möjlighet att pröva och utveckla olika former av medieteknik. Seminarier kommer att hållas on-line och så kallade bloggar (öppna dagböcker) ska användas och utvecklas. Studenterna kommer också att erbjudas möjligheter att testa idéer och samla erfarenheter för att kunna ge förslag på design av system och verktyg.

Samarbete ger utvecklingsmöjligheter

Samarbete med andra högskolor är en viktig del i utvecklingen av kurserna och lärandet. Sedan flera år finns en internationell magisterutbildning i folkhälsovetenskap med Lunds Universitet som samarbetspartner. I utbildningen deltar studenter från olika delar av världen. En del deltar endast via lärplattformen medan andra även deltar i de fysiska mötena.

I samarbete med Högskolan i Gävle och Mittuniversitet startade en magisterutbildning med bredd i folkhälsovetenskap (MPH) vårterminen 2005. Studierna bedrivs helt i WebCT, såväl diskussioner, studieuppgifter som tentamina.

Lång erfarenhet

Sedan flera år bedrivs samtliga kurser i folkhälsovetenskap (1- 80 poäng) på distans med LUVIT eller WebCT som lärplattformar. I en del av kurserna förekommer ett fåtal fysiska möten, en introduktion och ett avslutande seminarium.

linje

Text: Jenny Gustavsson, Lena Kransberg och Inger Ljunggren

Bild: Eddie Andersson

pil tillbaka

Redigera
Share Dela