Tema: samverkan i sydost

Fakta om högskolan i kalmar

Högskolan i Kalmar har närmare 10 000 studenter. Utbildning och forskning bedrivs inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, pedagogik och metodik, medievetenskap, språk och humaniora, lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete.

Forskning pågår inom de flesta av högskolans ämnen, där profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin ekologi, automation och företagsekonomi. Högskolan i Kalmar har vetenskapsområde naturvetenskap.

9 574 studenter studerar i Kalmar, varav 2 332 läser kurser och 4 161 program. Sammanlagt ges 50 program och 300 kurser. År 2003 uppgick högskolan i Kalmars totala omsättning till 587 107 tkr. Grundutbildning står för 70 procent och forskning för 20 procent.

Uppgifterna senast kontrollerade 2004-09-06.

Läs mer på www.hik.se

Fakta om växjö universitet

Växjö universitet är ett kunskapscentrum i stark utveckling. Cirka 15 500 studenter är registrerade inom grundutbildningen. Här finns också nära 200 studerande inom forskarutbildningen. 900 personer är anställda som forskare, lärare eller administratörer.

Grundutbildningen omfattar 63 utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar och över 1 200 kurser i mer än 50 ämnen. Magisterexamen ges i fler än 20 olika ämnen.

Över 3 000 av studenterna är registrerade på alternativa utbildningsformer som distansutbildning, kvällskurser och veckoslutskurser.

För de närmaste åren har universitetet valt att satsa en del av sina fasta forskningsresurser till sex olika profilområden:

  • Arbetsmarknad, migration och etniska relationer
  • Centrum för industriell konkurrenskraft
  • Centrum för kulturforskning
  • Entreprenörskap och företagsutveckling
  • Matematisk modellering
  • Utbildning och didaktik

Universitetet har idag över 50 professorer knutna till verksamheten.

Uppgifterna senast kontrollerade 2004-08-02.

Läs mer på www.vxu.se

Sammanställning: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela