Ledaren

BTH ÄR INGEN DIVERSEBOD

Lars HaikolaBTH är Sveriges mest profilerade högskola (undantaget de konstnärliga högskolorna). Profilen sattes tidigt till Tillämpad IT och Utveckling av näringsliv och samhälle. I vår diskussion inför den nya utvecklingsplanen (antagen feb 2003) lades stor kraft i frågan om vi skulle fasthålla vid profilen och visionen. Diskussionen slutade i stor enighet att behålla profilen och arbeta efter samma vision. Endast en mindre justering gjordes – till vår andra visionspunkt lades Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Detta var ett genialt enkelt sätt att föra in hållbarhetsfrågor i mainstream av BTH och markera den kompetens som finns vid BTH inom framför allt maskinteknik och fysisk planering.

Profil och vision ligger alltså fast. Jag är övertygad om att detta var ett klokt beslut. Den så kallade IT-krisen var det främsta skälet till ett ifrågasättande då det finns risker med att förknippas med en krisbransch. De negativa effekterna på studentrekryteringen är uppenbara. Men i grunden är mycket av den så kallade IT-krisen en myt. Antalet anställda inom en allt bredare IT-sektor ökar de facto hela tiden – också efter det att IT-bubblan sprack. Men nu är det Volvo, ABB, ICA, SE-banken, Försäkringskassorna, Skatteverket och kommunerna som anställer de flesta IT-utbildade. Ingen klok människa tror att IT är en dagslända – informationstekniken utgör idag en stabil infrastruktur i hela samhället. I den nationella IT-kampanjen försöker vi nu, tillsammans med andra högskolor, näringslivet, offentliga arbetsgivare och fackliga organisationer, övertyga studenter om hur verkligheten ser ut. Att BTH då skulle överge sin profil vore kortsynt.

Vi har ett starkt stöd för att behålla vår profil. Statsmakterna påtalar ständigt att högskolorna måste profilera sig mer och pekar på BTH som det tydliga exemplet. Och om utbildnings- och forskningsministern tidigare pekade lite försynt så pekar han numera med hela handen. Profilering av varje högskola och samverkan mellan högskolor kommer inte att bli ett frivilligt åtagande framöver. Att överge vår profil för att bredda BTH till en diversebod är just nu ett pestsmittat alternativ.

En del av vår diskussion har bestått i oklarhet över vad tillämpad IT innebär i en tid när all informationsteknik blivit användarvänlig och tjänsteutveckling blivit viktigare än teknikutveckling. Men frågan är om det är ett klokt att överge en idé för att alla anslutit sig till den! Låt oss snarare se det tvärtom – vår profil var och är klok!

Profilen fungerar inte längre avgränsande så som den gjorde för tio år sedan, men vi skall inte underskatta värdet av profilen som varumärke eller mantra. BTH är idag känt för Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. När man arbetar inne i en organisation är det ofta svårt att se det specifika och unika hos sig själv. Vi har också skäl att vara självkritiska och erkänna att vi inte alltid fullföljer vår mission. Vi bör bearbeta våra brister, men också vara medvetna om att vi har stabilt och gott rykte nationellt och internationellt för vår profil och vision.

Text: Lars Haikola

Bild: Eddie Andersson

Tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela