Intranytt

Myndighetsinformation

Örebro och mälardalen ett steg närmare gemensamt universitet

Örebro universitet och Mälardalens högskola tar ytterligare ett steg närmare en sammanslagning. På fredagen beslutade respektive lärosätes styrelse att gå vidare i planeringen för ett gemensamt lärosäte. En inledande studie har pekat på att båda lärosätena skulle vinna på en fusion. Ökad konkurrens om forskningsanslag är ett skäl, större möjligheter att skapa internationellt attraktiva mastersutbildningar ett annat. De båda styrelserna har markerat att inga studenter ska behöva byta utbildningsort under pågående studier eller på annat sätt drabbas av en sammanslagning. En gemensam kommitté fördjupar nu utredningen och ett beslutsunderlag ska ligga klart till sommaren. Det är dock regeringen som har sista ordet i frågan.

(Örebro TT)

Vilseledande information om upphovsrätt

I England har ett företag skickat ut information till bland andra studenter om hur de genom att registrera sina arbeten på olika webbsidor kan få upphovsrättsligt skydd.

För att erhålla upphovsrätt till det man skapat krävs ingen registrering eller anmälan, vare sig i enlighet med de europeiska lagstiftningarna eller den amerikanska. Ovanstående information är således vilseledande och ett sätt att tjäna pengar på människors okunskap.

(www.eblida.org, Copyright Expert Group och Kungliga biblioteket)

Nya ordförande för universitet och högskolor

Regeringen har nya ordförande och ledamot i styrelserna för några av Sveriges högskolor och universitet. Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2005 intill utgången av december 2007. Aktuella utnämningar finns på:

pilhttp://www.regeringen.se/sb/d/4324/a/35596

pil http://www.regeringen.se/sb/d/4324/a/35945

pilhttp://www.regeringen.se/sb/d/5024/a/38707

Bättre villkor för unga forskare

Nästa år inför Vetenskapsrådet ett nytt program för s k nationella postdoktoranställningar. Det är ett tvåårigt program på ca 15 miljoner och räcker till ca 20 tjänster. Satsningen är viktig för att öka internationaliseringen - för att kunna rekrytera forskare med utländsk doktorsexamen, men också för att öka forskarrörligheten nationellt.

pilMer information hos Vetenskapsrådet

Erland ringborg utreder avgifter för utländska studenter i högskolan

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att utreda avgifter i högskolan. Utredaren skall enligt direktiven föreslå hur universitet och högskolor skall kunna ta ut avgifter av studenter och doktorander från länder utanför EU och EES. Utgångspunkten skall vara att principen om full kostnadstäckning skall gälla för den avgiftsfinansierade verksamheten.

pilMer om utredningen hos regeringen

Förbättrade möjligheter till studiestöd för äldre

Möjligheterna att få studiestöd för äldre studerande ska förbättras. Utbildningsdepartementet remitterar nu ett förslag som bland annat innebär höjd åldersgräns för rätten till studiemedel.

pilLäs mer på regeringens webb

Strategier för framtidens universitet

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) får stöd av KK-stiftelsen för att under ett och halvt år undersöka hur framtidens universitet skulle kunna organiseras. Bakgrunden är bland annat universitetens ekonomiska problem, delvis beroende på tomma utbildningsplatser.

pilLäs mer på KK-styrelsen

UTVECKLINGSKONFERENSEN FÖR HÖGRE UTBILDNING 2005

Den 16-18 november 2005 hålls Utvecklingskonferensen vid Karlstads universitet. Konferensen arrangeras av Rådet för högre utbildning i samarbete med Karlstads universitet och UCLU.

pilMer om konferensen

Från nybliven doktor till senior forskare inom vård och omsorg

Är Du disputerad inom vård och omsorg eller forskar inom det området? Är Du intresserad av att tillsammans med andra diskutera och planera för Din fortsatta vetenskapliga karriär?

Vårdalinstitutet anordnar med början den 2-4 maj 2005 en seminarieserie om hur den vetenskapliga karriären kan främjas och planeras.

pilMer information och anmälan

piltillbaka

Redigera
Share Dela