Ledaren

Marknaden ljusnar men it-studenterna saknas

Lars HaikolaRekryteringen till läsårets utbildningar har nu klarnat. Det är en dubbel bild som utkristalliseras. Den positiva sidan är att vi har fler studenter än någonsin inskrivna vid BTH.

Inte ens under rekordåren 2000 – 2001 hade vi så många studenter som idag. Och det är inte bara ”korttidsstudenter” som läser 1 eller 1½ åriga magisterutbildningar, ty vi har också fler studenter än någonsin inskrivna på treåriga program. Även antalet teknikstudenter ökar, men en stor del av expansionen består i ökning av webbaserad distansundervisning som erfarenhetsmässigt har lägre examinationsgrad. Det finns emellertid också en negativ sida: vi har fortsatt akut rekryteringsbrist till våra kärnutbildningar inom IT och telekommunikation. Av internationella magisterstudenter anlände inte så många som prognostiserats och denna nedgång drabbade också utbildningar inom IT och telekommunikation oproportionellt hårt.

Vi måste naturligtvis glädja oss över de positiva siffrorna – BTH växer - men denna glädje grumlas av faktum: vårt grundläggande problem – rekrytering av studenter till IT och telekommunikationsutbildningar – är inte löst! Vi har alltsedan nedgången i rekrytering till dessa utbildningar tillämpat en övervintringsstrategi. Denna innebär att vi förutsatt att det är en tillfällig svacka i rekryteringen och att studenterna kommer att återvända när IT-marknaden ljusnar. Företagen, regionen och statsmakterna har alla stött oss i denna övertygelse. Nu ljusnar marknaden - såväl stora som medelstora och små företag börjar åter att anställa.

I Blekinge är arbetslösheten bland personer med minst tvåårig högskoleutbildning inom IT och telekommunikation lägre än två procent. Sannolikt kommer arbetskraftsbrist att uppstå redan 2005. Ändå ökar inte rekryteringen till våra kärnutbildningar. Vi måste nu överväga om övervintringsstrategin är hållbar och ifrågasätta om studenterna någonsin återvänder till de rena tekniska utbildningarna. Kanske skall vi satsa mer på utbildningar som utgör tydliga tillämpningar av vår kärnkompetens, såsom vi lyckats göra inom medieteknik, digitala spel och IT-säkerhetsutbildningar.

Men sammantaget växer vi och närmar oss därmed det så kallade taket, det vill säga den utbildningsvolym som tilldelats oss. Vi har under tre år med glädje delat med oss av de utbildningsplatser vi ej kunnat nyttja själva till andra högskolor. Nu kan vi snart behöva dem själva igen. Men först skall vi se att ökningen är långsiktig och stabil.

Text: Lars Haikola

Foto: Eddie Andersson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela