Doktorandsektionen – av och för doktorander

Doktorandsektionen är öppen för alla doktorander knutna till BTH. Den skapades för att representera alla doktorander på BTH, både internt i organisationen och externt mot andra universitet. Arbetet inbegriper, men begränsas inte till, att bevaka och jobba aktivt för doktoranders medverkan i olika styrelser och råd på BTH, till exempel högskolestyrelsen och fakultetsnämnden. En aktiv medverkan gör det möjligt för oss att samarbeta med andra för att förbättra miljön och forskningen för doktorander, samtidigt som vi kan påverka framtiden och BTH:s inriktning som universitet. Utöver den interna representationen jobbar vi för att stärka banden till andra doktorandsektioner nationellt och internationellt, inklusive organisationer som SDOK och SFS DK.

Din medverkan i doktorandsektionen kan formas som du vill, från aktiv medverkan i styrelsen, till att bara göra din röst hörd genom att komma på enstaka möten eller skicka e-post till oss. Vi vill dock inbjuda dig till att medverka eftersom sektionen bara är så stark som dess medlemmar, och du kan inte göra din röst hörd om du är tyst.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Besök vår webbsida

Text: Tony Gorschek och Miroslaw Staron

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela