Intranytt

Personalavdelningen tipsar

Friskvård

Mot uppvisande av kvitto ersätter högskolan anställda för kostnader avseende friskvård enligt personalhandboken med max 1.400:-/år och anställd. Betalar du via autogiro utbetalas ersättning mot uppvisande av kopia av inbetalningen. Är man anställd endast del av året utgår ersättning proportionellt till anställningstiden.

Träningsskor

Rabatt på träningskort

Högskolans personal och studenter får 15 procents rabatt på hel- och halvårskort vid träningscentret Lok&Motion i Karlskrona.

Ron Sports Club (Metallgatan 1, Ronneby) erbjuder samtliga anställda vid BTH ett träningskort för 289:-/mån. Priset gäller vid autogiroval. Blir du medlem före den 21 februari 2005 får du ett par träningsskor värde 1000 kronor.

Ändring av bilersättning

Vid tjänsteresor med egen bil utgår ersättning med 29 kronor/mil. Enligt Skatteverket ändras den skattefria delen till 17 kronor/mil. Överskjutande del är löneförmån.

Sjukfrånvaro

När du blir sjuk anmäler du detta snarast till din sektion/enhet. Förvaltningens personal anmäler sin sjukdom direkt till personalavdelningen. Vid mer än 7 dagars frånvaro i följd krävs läkarintyg.

Friskanmälan

Vid återgång till arbetet fyller du i blanketten ”Sjukförsäkran”, som du finner under För personal, Personalavdelningen, Blanketter. Blanketten lämnas till högskolans personalavdelning.

Semester i stället för sjukledighet

BTH har en överenskommelse med de fackliga företrädarna att semester inte skall tas ut vid sjukdom. Semesterlagen är en av arbetsmarknadens skyddslagar och syftet är att ge de anställda rätt till ledighet för vila och rekreation.

linje

Text: Monica Nilsson

Foto: www.sxc.hu

piltillbaka

Redigera
Share Dela