Uiq academy - en uppdragsutbildning som gav mersmak

För drygt ett år sedan fanns det fortfarande ganska många akademiker med it-bakgrund som varit arbetslösa så länge att kompetensen inte var tillräckligt spetsig för att kvalificera sig på en arbetsmarknad med en rasande snabb utveckling. därför drog avdelningen för programvarusystem igång en uppdragsutbildning i samarbete med företag och arbetsförmedling.

– Det här är ett exempel hur det kan gå till att dra igång en uppdragsutbildning i gott samarbete mellan BTH, Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen och ett företag, som ledde fram till att de flesta som deltog i utbildningen fick jobb som programvaruingenjör eller annan befattning kort efter utbildningen, säger Åke Rosenquist på Externa Relationer.

Idén om en sådan här utbildning hade grott på olika håll. Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen hade uppmärksammat en för dem ganska ny grupp, arbetslösa akademiker med IT-bakgrund, som man inte var så van vid att hantera.

Från avdelningen Uppdrag och Projekt hade man sedan en tid haft kontakt med dem i denna och andra frågor och sett deras intresse. Man hade diskuterat att söka samarbete med alla företag i branschen i Blekinge men samtidigt blev UIQ: s behov av att rekrytera allt tydligare och de hade parallella kontakter med BTH på olika plan och samtidigt med Länsarbetsnämnden.

Conny Johansson, Olle Lindeberg, Peter Thorman på projekt Wireless Initiative, och Åke Rosenquist hade just diskuterat hur man skulle kunna lägga upp ett erbjudande till Länsarbetsnämnden, när Young Fogelström från UIQ ringde och ville träffas.

– Den 23 mars åkte Olle och jag till UIQ. Diskussionen var givande och nu blev det bråttom. UIQ ville träffa oss igen en vecka senare för att diskutera utbildningen vidare och då förväntade man sig att vi skulle bekräfta utbildningsstart före semestern 2006. Olle konstaterade efter nästa träff att UIQ: s önskemål låg närmare avdelningen för Programvarusystem och Conny Johansson som är avdelningschef där blev engagerad, säger Åke Rosenquist.

Nu följde några veckors offertarbete med konceptutveckling, kalkylarbete och förhandling med UIQ och Länsarbetsnämnden och förankring inom BTH. Vi föreslog kursstart den 31 juli med avlutning efter 20 veckor strax före jul.

Under april – maj skrevs samarbetsavtal med UIQ Technology AB beträffande deras aktiva medverkan i utbildningen och fick beställning från Länsarbetsnämnden som skulle delfinansiera utbildningen.

Nu följde en ansträngande tid med hårt förberedelsearbete, personalplanering, kursutveckling med mera. Håkan Grahn tog på sig rollen som projektledare för utveckling och genomförande med stöd av lärarna Charlie Svahnberg, Mikael Roos och Fredrik Wernstedt samt Jan Björkman från TKS som gjorde insatser i introduktionsfasen. UIQ var hela tiden starkt engagerade.

Sedan en tid har man diskuterat och förhandlat om en ny utbildning till UIQ. Kursstart planeras under maj 2007. Det gäller en tvåveckorsutbildning för programmerare och omfattar sex kursomgångar.

– Uppdragsutbildning är en viktig del för att fullfölja högskolans tredje uppgift som gäller utveckling av näringsliv och samhälle. Det är även ett mycket bra sätt att utveckla kontakterna med företag och det kan också leda till fördjupat samarbete av annan typ, säger sektionschef Jan-Olof Gustavsson.

Vad tyckte kursdeltagarna?

Vad tycker du var bäst med utbildningen?

”Att den är orienterad mot det man sysslar med i en riktig arbetssituation.”

”Projekten, ett mycket bra sätt att lära sig på”

”Arbetssättet, verklighetsbaserat.”

”Många bra labbar.”

”Den höga ambitionsnivån, för vi har ju trots allt gått igenom otroligt mycket”

Vad tycker du var sämst med utbildningen?

”Att föreläsningar och projektuppgifter inte överensstämde i början.”

”För komprimerad, ingen tid för reflektion.”

Faktaruta / hur gick det sedan?

78 sökande via Arbetsförmedlingen.

Ca 50 intervjuades.

Fem fick jobb redan före kursstart.

30 antogs.

Fem avbröt utbildningen.

Två nya rekryterades.

22 fick jobb på UIQ.

Tre fick jobb hos andra företag

Två är arbetssökande.

Länsarbetsnämnden är nöjd. 25 av 27 (93 %) som fullföljde utbildningen har fått jobb. Kvalitetskravet är minst 70 %.

Text Åke Rosenquist

Redigera
Share Dela