Intranytt

Notiser från omvärlden

Utbildnings- och kulturdepartementet

Ny rektor för mälardalens högskola

Regeringen har utsett Ingegerd Palmér till ny rektor för Mälardalens högskola från den 15 oktober 2005 till den 31 mars 2011. Ingegerd Palmér (född 1946) har varit rektor för Luleå tekniska universitet i nästan 12 år.

Ny rektor för mälardalens högskola

Pia sandvik wiklund ny rektor för luleå tekniska universitet

Regeringen har utsett Pia Sandvik Wiklund till ny rektor för Luleå tekniska universitet från den 7 november 2005 till den 6 november 2011. Pia Sandvik Wiklund (född 1964) är prorektor vid Mittuniversitetet sedan 2002.

Kortare utbildningstid till förskollärare och sjuksköterska

Regeringen har beslutat att ge Umeå universitet, Linköpings universitet och Malmö högskola i uppdrag att utarbeta modeller för validering och tillgodoräknande av vissa kunskaper och yrkeserfarenheter. Målet är att nå en förkortad utbildningstid inom sjuksköterskeutbildningen samt inom lärarutbildningen med inriktning mot förskolan.

Kortare utbildningstid för förskollärare och sjuksköterska

Vetenskapsrådet

Sök euryi awards

Forskningsråd i 16 europeiska länder utlyser nu det prestigefyllda forskningsanslaget European Young Investigator (EURYI) Awards. Anslaget, som ligger i samma nivå som nobelprisen, delas ut till unga, excellenta forskare från hela världen. Syftet är att göra det möjligt för dessa att bygga upp egna forskargrupper vid institutioner i Europa. Behörig att söka är forskare som disputerat för mellan två och åtta år sedan. Sista ansökningsdag är den 30 november 2005.

EURYI Awards har instiftats av European Heads of Research Councils, EUROHORCs, som är en sammanslutning av chefer vid europeiska forskningsråd, i samarbete med European Science Foundation, ESF.

Mer information om utlysningen av EURYI Awards

Premiär för ny nättidning om naturvetenskap och teknikvetenskap

Svensk får maktposition i nya europeiska forskningsrådet, tre avhoppade Lundaforskare i debatt, övergiven forskningsstation på Svalbard kan ge svar om klimatförändringarna och en kortfilm om strömbrytaren byggd av en molekyl. Detta är bara något av innehållet i nya nättidningen Tentakel.

Tentakel ska vara en kanal för forskarna inom natur- och teknikvetenskap.

www.tentakel.vr.se

Kk-stiftelsen

Lyckad satsning på fler it-lärare

KK-stiftelsens satsning på att öka antalet kvalificerade IT-lärare vid högskolan har fått önskad effekt. De forskarutbildade IT-lärarna har blivit fler och mer forskning bedrivs idag på IT-området.

Lyckad satsning på fler IT-lärare

Sammanställning: Jenny Gustavsson

tillbaka

Redigera
Share Dela