Profilen: conny johansson

Belönad för nydanande undervisningsmetodik

Aktuell: Utsedd till ”Årets Teknikutbildning - lärare högskola 2004” vid Teknikföretagens stämma i Stockholm.

Ålder: 43

Utbildning: Magisterexamen i matematik och därefter en teknologie licentiat i programvaruteknik.

Befattning: Universitetslektor vid Avdelningen för Programvarusystem, Sektionen för Teknik. Arbetar också på Ericsson.

Familj: Sambo och två barn (7 och 16 år gamla).

Senast lästa bok: Nybyggarna av Vilhelm Moberg.

Senast sedda film: Ondskan (film baserad på Jan Guillous klassiker).

Conny Johansson (längst bak t v) tillsammans med övriga prismottagare.

”universitetslektor conny johansson har på ett framstående sätt utvecklat en nydanande undervisningsmetodik inom det snabbt växande området programvaruteknik och tillämpat denna i en uppskattad lärargärning.” så lyder juryns motivering till att conny johansson fick teknikföretagens pris ”årets teknikutbildning – lärare högskola 2004”.

På frågan varför just Conny fick priset svarar han lite blygsamt:

– Jag tror att det finns ett flertal samverkande faktorer som bidrog till att just jag fick priset. En anledning är projektkurserna, som är en viktig del av programmet i programvaruteknik (pt), som använder en annorlunda pedagogik jämfört med andra högskolor och universitet. Projektkurserna innebär att studenterna får jobba mot verkliga kunder och utan att det finns ett facit från början. Studenterna agerar i nära samspel med lokala företag och lär sig att hantera osäkerhet, kontinuerliga förändringar och att snabbt kunna reagera i förhållande till dessa förändringar.

Svårigheten, menar Conny, är att hitta en bra balans mellan en hög akademisk nivå samtidigt som man tar hänsyn till verkligheten och kraven som kunden ställer. Conny ser inte sig själv som en förespråkare för traditionell undervisning i form av till exempel föreläsningar. Han menar att det är mycket mer lärorikt när studenterna själva är delaktiga i form av gruppövningar eller när studenterna arbetar i projekt och där läraren istället agerar handledare.

– Den största belöningen är nog trots allt att följa studenterna under deras tid här och se hur de utvecklas som människor och hur de växer under utbildningens gång. Det är också alltid roligt att hålla kontakten med studenterna efter att de lämnat BTH och kommit ut i arbetslivet.

Vad vill du att studenterna ska få med sig i bagaget efter sina studier på pt-programmet?

– Jag hoppas att de framför allt får med sig ett bättre självförtroende när de kommer ut på sitt första jobb. Det är svårt att lära ut hur man arbetar med projekt i verkligheten men genom att våra studenter har nästan ett års praktisk erfarenhet av detta genom projektkurserna så tror jag att de är bättre rustade än studenter från andra högskolor.

Conny har arbetat på BTH sedan högskolan startade och har under hela tiden även parallellt arbetat inom industrin. Detta ger Conny en god insikt i såväl det akademiska perspektivet som de problemställningar näringslivet brottas med.

– Det bästa med att ha en fot i varje bransch är nog variationen och att jag alltid får omväxling i mitt arbete, säger Conny. Man får också en stor erfarenhetsbank som bara växer med tiden. Nackdelen är förmodligen att det ställer högre krav på planering från min sida och det blir mycket övertid.

På vilket sätt kan du dra nytta av ditt arbete som lärare på högskolan i ditt arbete på ericsson?

– Industrin har ett ständigt lönsamhetskrav hängande över sig men är inte så bra på att strukturera utredningar. Högskolan är däremot väldigt duktig på metodiskt arbete. Man har helt enkelt olika tids- och kostnadsperspektiv. I min tjänst på Ericsson har jag därför väldigt stor nytta av att kunna den akademiska metodiken. De båda världarna har mycket att lära av varandra och kan dra nytta av varandras erfarenheter, summerar Conny.

Text: Madeleine Pettersson

Bild: Fleming Falkenstad, Teknikföretagen

tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela