Personalavdelningen informerar

Sparade semesterdagar

Tänk på att du inte får ha mer än 40 sparade semesterdagar vid årsskiftet. Hör av dig till personalavdelningen om du är osäker på hur många sparade semesterdagar du har.

Friskvård

För dig som har pengar kvar på ditt friskvårdskonto finns fortfarande möjlighet utnyttja dessa för 2007. Kvitton som avser friskvård får inte vara äldre än ett år och ska lämnas för utbetalning senast i samband med löneutbetalningen i januari året efter det avsedda motionsåret.

Förhandlingarna om statliga ramavtal fortsätter

Det finns inget nytt statligt ramavtal. Det gamla har prolongerats d.v.s. förlängts till dess att parterna har kommit överens.

OFR och SEKO fortsätter förhandlingarna.

Arbetsgivarverket och SACO-S har konstaterat att parterna inte på egen hand kan komma överens om avtalsregleringen av universitetslärarnas arbetstider. Parterna har därför enats om att gå till medling i denna fråga.

Information om influensavaccinering

BTH erbjuder anställda gratis vaccinering mot influensa. Målgruppen är, enligt Previas rekommendationer, de som har olika kroniska sjukdomar som t ex

  • hjärt-kärlsjukdom
  • astma
  • reumatisk sjukdom
  • diabetes

Tillhör du målgruppen och är intresserad av att bli vaccinerad mot influensa, ta kontakt med Previa, tel 0455-334900.

Nyanställda vid högskolan

Nyanställda fr o m 2007-08-27. Anställda vars beslut inte var klara 2007-10-18 finns ej med i denna uppräkning.

CTUP

Kai Böhme, projektassistent

EXR

Piotr Urbanski, internationell handläggare

HAL

Anna Ringberg, ekonomiassistent
Inger Schyberg, systemadministratör

MAM

Per Eisele, universitetslektor
Anna Shariat, projektassistent
Victoria Wiktorsson, amanuens

TEK

Karel De Vogeleer, projektassistent
Malin Jogmark, studerandeadministratör
Efraim Laksman, doktorand
Kai Petersen, doktorand
Anna Ringberg, ekonomiassistent
Peter Tröger, gästlärare
Guridutt Kumar Velpula, internationell projektkoordinator
Marie Åstrand, avdelningssekreterare

TKS

Ibolya Maricic, timlärare
Olof Olsson, universitetsadjunkt

 

 

Redigera
Share Dela