Värdet av en krisgrupp gör sig påmint

Olycksplats– Ett av de svåraste scenario vi i krisgruppen föreställer oss är en tågolycka i regionen eftersom vi har så mycket personal och studenter som reser mellan studieorterna, säger May Gulis, studentsköterska, till mig ett par dagar innan tågolyckan i Nosaby utanför Kristianstad.

Olyckan gjorde att artikeln vi arbetade med fick en kuslig aktualitet. Många av de inblandade var studenter och personal på väg till högskolan i Kristianstad, där en krisgrupp genast kallades samman.

Arbetet med krisgruppen på Blekinge Tekniska Högskola har hög prioritet för alla inblandade. Det finns alltid någon att kontakta. Under sommar- och semestertider finns ett semesterschema för vem som är i beredskap.

– Åtminstone en av oss måste finnas i landet och ha möjlighet att ta sig till högskolan på relativt kort varsel, berättar May Gulis.

En krissituation är plötsliga och oväntade dödsfall bland studenter eller personal eller olyckor där flera studenter och eller anställda är inblandade. Det kan också röra sig om hotbilder mot flera personer, även om en sådan situation tidigare inte förekommit på högskolan.

– Senast krisgruppen sammankallades var vid ett plötsligt dödsfall på grund av sjukdom hos en av våra studenter. Då hölls en minnesstund för klasskamraterna och vi talade om att vi fanns där för de som behövde prata. Händelser av det här slaget rör ofta upp andra obearbetade sorger hos de runt omkring, berättar May Gulis.

Däremot hanterar man inte dödsfall inom familjen.

– Då är vanlig medmänsklighet viktig. Stödet från arbetskamraterna betyder mycket i sådana situationer, säger Ulla Johansson.

Krisgruppen är sammansatt av representanter från högskolan, Previa företagshälsovården, studentkåren samt studentkurator, studentpräster och studentsköterskor. Inom gruppen har man upprättat en handlingsplan. Delar av denna går att läsa på krisgruppen webbsidor.

– Varje krissituation är i och för sig unik och måste behandlas efter de förutsättningar som ges, berättar studentsköterska May Gulis. Men handlingsplanen är ett viktigt redskap i arbetet.

Sedan krisgruppen upprättades har högskolan drabbats av flera dödsfall.

– Vi lär oss mer från gång till gång om hur situationen bäst behandlas.

Krisgruppen bildades för ungefär tio år sedan efter Estoniakatastrofen. Krisgruppens syfte är att dödsfall och svåra olyckor som studenter och personal kan råka ut för. I arbetet ingår allt från att samla den närmaste arbetsgruppen till att hålla kontakten med pressen.

– Krisgruppen är en viktig resurs vid en större arbetsplats och här på BTH fungerar krisgruppen mycket bra, menar May Gulis.

Vill du veta mer?

Krisgruppens webbsidor (klicka på krisgrupp i vänstermenyn)

Text: Jenny Gustavsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela