Personalavdelningen tipsar

Dela med dig

personalavdelningens webbsidor ligger ”Anslagstavlan”, där du kan hitta tips om allehanda saker, som till exempel lediga bostäder. Har du något som du vill anslå på anslagstavlan? Kontakta Monica Nilsson på personalavdelningen.

Ett häftstift.

Kompetensutveckla dig

Det finns nu möjlighet för anställda vid BTH att ansöka om medel för kompetensväxlingsåtgärder. Det kan till exempel vara:

  • För alla personalkategorier föreslås mentorskap för överförande av kunskap.
  • För att underlätta för ensamlärare föreslås möjlighet att knyta en extern person till BTH som fungerar som back up-funktion /standby och som ges möjlighet att delta i institutionens arbete och följa upp ämnet.
  • För icke högskoleutbildad personal finns möjlighet till utbildning. BTHs mål är att alla anställda vid BTH skall ha en högskoleexamen alternativt högskoleutbildning i form av fristående kurser.
  • Kompetenshöjning i form av fristående kurser skall också uppmuntras.
  • Anställda som önskar vidareutveckla sig genom forskarutbildningsstudier föreslås kunna ansöka om temporär nedsättning i tjänsten för utformning av ansökan, avhandlingsplan och liknande.

Åtgärdsprogrammet och ansökningsblanketten hittar du i personalhandboken under Trygghetsmedel. Ansökan ska vara personalavdelningen tillhanda senast måndagen den 15 mars 2004.

Träna billigare

Det nyöppnade träningscentret Lok&Motion, som ligger i Lokstallarna i Karlskrona, erbjuder högskolans personal och studenter 20 % rabatt på alla träningskort. Ett krav är att Du måste kunna bevisa att du är anställd eller student vid BTH. Som anställd kan du till exempel visa upp ditt anställningsavtal. Hittar du inte det kan du få en kopia från personalavdelningen. Du kan läsa mer om träningscentret på www.lokomotion.se.

Text: Monica Nilsson

Bild: stock.xchng (sxc.hu)

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela