Årets pristagare

Vid den akademiska högtiden fick tre personer ta emot pris. de priser som delades ut var till årets forskare, årets lärare samt för framstående pedagogiska insatser.

Årets forskare blev Nedelko Grbic som fick ta emot pris under den Akademiska högtiden. Motiveringen för priset var:

Nedelko Grbic får pris som årets forskare

"Nedelko Grbic bedriver forskning på högsta internationella nivå. Han har vid utvärderingar fått mycket bra betyg. Nedelko har utvecklat unik hårdvara och innovativa beräkningsalgoritmer för bullerundertryckning i kommunikationssystem avsedda för miljöer med mycket höga ljudnivåer. Nedelko är först i världen med att kunna visa en blind enkanalig "deconvolution algorithm" för talsignaler. Ett världspatent inom blind signalseparation har sökts. Nedelko har bra kontakt med industrin och driver flera projekt i samverkan med flera företag. Han har även ett stort engagemang för sina doktorander och han är mycket uppskattad av dem. Nedelkos forskning och engagemang för sina doktorander är väl värt att premiera."

Stefan Axelsson utsågs vid den Akademiska högtiden till årets lärare med motiveringen:

"Stefan har ett stort engagemang för det han lär ut till studenterna och han förgyller varje föreläsning. Han tycker att det är kul att förmedla sina kunskaper och berätta om sina erfarenheter och det görs på ett sådant sätt att det överförs till studenterna. Stefan är ärlig och rättvis, lyser upp tillvaron på BTH bara genom att jobba här. Han är fenomenal."

Priset för framstående pedagogiska insatser gick i år till Eva Pettersson. Ett utdrag ur motiveringen:

Eva Pettersson får pris från rektor Ursula Hass

"Eva Petersson har under lång tid arbetat med pedagogisk utveckling och popularisering av matematikämnet vid Blekinge Tekniska Högskola.

Hon utvecklade under slutet av 90-talet linjär algebra och analyskurserna ur pedagogisk och didaktisk synvinkel när det gäller föreläsningar, projektarbeten samt andra former av examination. Motivet för detta var dålig genomströmning och ett stort eget intresse. Hon har jobbat mycket med att få fram populärvetenskapliga kurser inom området matematik och naturvetenskap, detta för att fånga en ny grupp av studenter och främja det livslånga lärandet. Eva arbetar tillsammans med kommun, politiker och rektorer för att skapa en röd tråd i matematikutbildningen i Karlskrona kommun och för att kunna ta tillvara elever med särskild fallenhet och förmåga för matematik.

Eva har under de senaste två åren figurerat på Sveriges Radio Blekinge för att göra matematikämnet mer populärvetenskapligt, helt enkelt få fler att ha ett bättre förhållningssätt till matematik."

Bild: Ola Åkerborn

Redigera
Share Dela