Intranytt

Bth framtidskapital – för strategiskt samarbete

Som vi berättade i förra numret av intranytt har bth öppnat ett kontor för fundraising - bth framtidskapital. kontoret ska bedriva utåtriktad verksamhet för att tillvarata högskolans befintliga relationer och etablera nya samarbeten med företag, stiftelser och privatpersoner. syftet är att via dessa relationer bygga upp en ny extern finansieringskälla som stöd för bth:s långsiktiga utveckling och forskning.

Lena Vogelius och Malin Johansson– Fundraising handlar om att systematiskt leta upp givare och bygga upp långsiktiga och strategiska relationer för ömsesidig vinning, säger Lena Vogelius som är chef för BTH Framtidskapital.

Alternativa finansieringskällor

BTH Framtidskapital arbetar under parollen IT mitt i livet för en hållbar framtid, vilket syftar på att IT är något som finns överallt i vardagen, genom hela livet. Inför arbetet har Lena Vogelius och Malin Johansson, som arbetar halvtid som marknadskoordinator på kontoret, tagit fram en finansieringsplan. Utgångspunkten är att forskningsanslagen från staten inte räcker till samtidigt som stiftelserna minskar sina anslag. I den allt tuffare konkurrensen kan mindre högskolor komma att missgynnas. När pengarna inte räcker till krävs nya grepp. Ett sådant är finansiering från näringslivet.

– Jag tror att vi har ett bättre utgångsläge för fundraising än flera andra lärosäten i Sverige eftersom samarbetet med näringslivet redan är så utvecklat här, säger Lena Vogelius. Det finns en entreprenörsanda på BTH som jag tror är sällsynt i den akademiska världen.

Mobila nyttigheter och smarta system

I BTH:s strävan att utveckla spetskompetens inom forskning i tillämpad it och hållbar utveckling tar BTH ett initiativ för att låta den tekniska spetskompetens som finns möta behovsorienterad forskning för tillämpningar. Det görs i två metacentra; Mobila nyttigheter med fokus på idé och tjänsteutveckling och Smarta system med fokus på avancerade system och inbyggd teknik. Samtidigt ska strategiskt hållbar utveckling som principiell grund för verksamheten stärkas.

Företag skulle till exempel kunna donera pengar till en professur i Mobila nyttigheter och teknisk utrustning för uppbyggnad av ett labb för forskningsområdet.

Strategiskt arbete

– Målsättningen är att BTH Framtidskapital ska stärka forskningsfinansieringen utöver det som forskarna idag själva drar in, säger Malin Johansson. BTH Framtidskapital finns inte till för att skriva bidragsansökningar eller hjälpa till att bibehålla de befintliga samarbetsprojekt högskolan har.

– Det klarar forskarna alldeles utmärkt själva. Men genom våra nätverk och vår rådgivande kommitté kan vi lyfta upp frågan till en strategisk nivå på företagen. Många gånger är donationer eller samarbeten av det här slaget en styrelsefråga. Vi vill arbeta strategiskt på ledningsnivå, för att kunna sluta mer långtgående avtal och kanske även initiera nya projekt, säger Lena Vogelius som hoppas kunna presentera ett stärkt BTH som kan se fram emot en framtid som vilar på en mer solid grund lagom till högskolans 20:årsjubuileum 2009.

Initialt tittar BTH framtidskapital på vilka möjligheter som finns, vilka relationer högskolan redan har och vilka goda exempel på forskningsprojekt som finns. Har du idéer på samarbeten och projekt som kan passa in i arbetet med BTH Framtidskapital är du välkommen att ta kontakt med Lena Vogelius och Malin Johansson. Kontoret finns i Ronneby på Soft Center etapp VII, plan två.

Vem är lena vogelius?

Lena Vogelius kommer närmast från Gallup, där hon arbetat internationellt med marknadsundersökningar. Tidigare drev hon Wireless Opinion, ett teknikutvecklingsföretag. Hon har arbetat inom näringslivet hela sitt yrkesverksamma liv både inom tjänstesektorn och inom tillverkningssektorn.

– Jag tror att min bakgrund på olika befattningar inom näringslivet är nyttig i det här arbetet. Det gör att jag har god kännedom om drivkrafter och förutsättningarna i näringslivet. Men det är också viktigt att förstå den akademiska världens värderingar och behovet av integritet.

Vad är fundraising?

Fundraising är från början en amerikansk företeelse och endast ett fåtal lärosäten i Sverige har arbetat aktivt med det. En artikel i The Economist nyligen tar upp risken att Europa, där den nära kontakten med näringslivet inte är naturlig, inte forskar och utbildar inom de områden som marknaden har behov av. I USA där man tillåtit denna kontakt har man en snabbare avkänning av behov och efterfrågan.

Parallellt med BTH Framtidskapital, som riktar sig till näringslivet i första hand, driver den offentliga sektorn ett arbete med att bygga upp en universitetsfond. Kommunerna har tillsammans med landstinget har för avsikt att under en femårsperiod avsätta 40-50 miljoner kronor för att stärka högskolans forskning.

Vill du veta mer?

www.bth.se/framtidskapital

Artikel i Intranytt nr 4/05

Artikel i Sydöstran från 2005-10-04

Text: Jenny Gustavsson

Foto: Patrik Berander

tillbaka

Redigera
Share Dela