Kunskapsområden - gör det lättare att välja utbildning

Blekinge tekniska högskola, bth, kommer från och med hösten 2007 att gruppera flertalet program på ett lite annorlunda sätt än tidigare. program som har spännande beröringspunkter förs ihop till ett större kunskapsområde. ett kunskapsområde vid bth innehåller både utbildningsprogram samt forskning och samverkan med näringsliv och samhälle.

Anledningen till att kunskapsområden har skapats är att BTH vill ge studenten en bättre överblick över vad programmen innehåller och tydligare visa på skillnaderna mellan programmen inom samma kunskapsområde. I framtiden kommer det även innebära att studenten får större valmöjligheter inom programmen som ingår i kunskapsområdena.

I dagsläget finns det tre kunskapsområden vid BTH och fler är på väg.

Hälsa och teknik

Kunskapsområdet Hälsa och Teknik passar dig som är intresserad av hur hälsa och teknik kan fungera ihop och som inser vikten av att kombinera dessa kunskaper. Programmen som ingår i kunskapsområdet har flera viktiga beröringspunkter som blir allt viktigare i dagens vårdsamhälle.

Tanken bakom

Att teknik på olika sätt blivit en vardag i hälso- och sjukvårdssammanhang har nog de flesta lagt märke till. Det räcker med ett kort besök på ett sjukhus för att inse att datorbaserade hjälpmedel är nödvändiga inslag och att där finns en stor mängd teknik som personalen måste kunna hantera.

Det är dessutom en trend som kommer att hålla i sig och accelerera. Kunskapsområdet Hälsa och Teknik är därför inte bara ett aktuellt och hett område, utan även tidlöst. Vad som är viktigt att beakta är hur all ny teknik ska användas och hur den påverkar olika aspekter inom hälsa och sjukvård. Kunskapsområdet Hälsa och Teknik förenar olika ämnesområden som tillsammans kan tackla problematiken på ett annat sätt än var och en för sig. Personer från exempelvis vårdvetenskap, datavetenskap och arbetsvetenskap arbetar i gemensamma projekt – både vad det gäller forskning och grundutbildning.

Teknikutvecklingen möjliggör nya sätt att arbeta som bland annat kan leda till att vård- och hälsoarbete tar sig nya former och flyttar ut från traditionella miljöer och ända ut i hemmen. Exempelvis får vi inom några år en väldigt stor grupp äldre som måste tas om hand och där ett samspel mellan teknikutveckling tillsammans med insikter om vårdtagare och moderna arbetsmetoder för sjuksköterskor är en central utgångspunkt.

Klicka här för att komma till webbsidan för Hälsa och Teknik

Informationssäkerhet

Kunskapsområdet Informationssäkerhet passar dig som vill ha en eftertraktad utbildning inom säkerhetsområdet där du redan under studietiden får experimentera i verklighetstrogen miljö och möjlighet att vara med och skapa framtidens säkerhetsprodukter och tjänster.

Tanken bakom

Samhället blir allt mer beroende av säkerhet i takt med att informationsberoendet ökar. Vi ser en framväxande IT-baserad brottslighet baserad på mänskliga misstag, ekonomiska incitament och tekniska svagheter. Företag och privatpersoner blir ofta utsatta för attacker i form av virus och dataintrång, vilket minskar tryggheten. För att undvika problem har vi lärt oss att säkerhetskopiera, uppdatera våra virusprogram, ha handlingsberedskap och reservsystem för kritiska funktioner. Detta medför att behovet av personal som har kunskap inom både säkerhet och avancerad IT kraftigt ökar. För att kunna möta detta kunskapsbehov satsar Blekinge Tekniska Högskola, BTH, på utbildning och forskning inom säkerhetsområdet med en industriell koppling. Vi utgår från aktuella problem och behov och skapar gemensamma projekt i vilka du som student har möjlighet att medverka.

Klicka här för att komma till webbsidan för Informationssäkerhet

Upplevelse och digital teknik

Är du intresserad av att utveckla och förändra digitala medier? Inom kunskapsområdet Upplevelse och Digital teknik har du möjlighet att kombinera kunskaper inom kultur och humaniora med kunskaper inom spel och digital teknik.

Tanken bakom

Vår tids komplexa digitala mediesamhälle innehåller en mängd sammanvävda medie- och teknikformer, som används dagligen för arbete, nöje, studier och kommunikation. Vi ser på TV och lyssnar på musik i vår telefon. Vi spelar/lever intrikata ”sekundära liv” på nätet och får allt oftare samhällsinformation, nyheter, och kultur via Internet och via de allt fler ”intelligenta maskinerna” vi omger oss med. De flesta yrken och arbetsplatser använder dessutom någon typ av digital teknik eller digitala medier.

Klicka här för att komma till webbsidan för Upplevelse och Digital teknik

I utbildningskatalogen för hösten 2007 kommer det att finnas mer information om de tre kunskapsområdena.

Klicka här för att komma till webbsidan för kunskapsområdena

Tillbaka till förstasidan

Redigera
Share Dela