Löneförhandlingarna igångsparkade

– men tidsplan saknas

En enkrona och en tiokrona.

Varför har inget hänt?

Sedan förra rapporten har vi, som Ni kanske förstår, haft fullt upp med andra projekt. Budgeten för 2004 godkändes inte av vår högskolestyrelse. Underlaget till en reviderad budget har tagit en stor del av personalavdelningens arbetstid. Dessutom skall vi jämsides ta fram underlag till BTH:s årsredovisning. Som om inte detta skulle vara tillräckligt har vårt nya företag i Agresso krävt en hel den extra justeringar och kontroller för att lönen till BTH:s personal skulle kunna betalas ut i januari. Ovanstående faktorer har gjort att löneförhandlingarna inte haft prioritet ett.

Uppstartsmöte

Efter en tids uppehåll har vi nu haft ett uppstartsmöte för att komma på banan igen. Tyvärr kan jag inte säga att vi har en tidsplan för när vi skall vara klara.

Vi träffas varje vecka och närmast på vår agenda står att vi skall arbeta fram ett förslag till ett nytt samverkansavtal. Det gamla har sagts upp. Eftersom vi har en ny organisation är det angeläget att få fram ett nytt avtal snarast.

Därefter skall vi sammanställa resultaten av lönekartläggningarna och komma överens om hur dessa skall påverka vår lönerevision. Det kan handla om frågor som: finns det snedsitsar eller osakliga löneskillnader?

Till sist skall vi komma överens om det löneökningsutrymme som skall fördelas.

Hur går det till?

Det finns idag inlämnade förslag från de flesta av våra sektionschefer/prefekter och enhetschefer. Förslagen har lämnats efter följande direktiv:

  • En minsta pott motsvarande 75 procent av ett fiktivt löneökningsutrymme har fördelats av närmaste chef.
  • Därefter har chefen fått möjlighet att fördela och prioritera upp till 1,5 gånger det fiktiva löneökningsutrymmet. För dessa förslag skall finnas särskild motivering och rangordning.
  • När ovanstående är gjort och löneökningsutrymmet fastställt kan de fackliga företrädarna och BTH förhandla om, och anpassa, lönesättningarna efter det slutliga löneökningsutrymmet.

Text: Ulla Johansson, personalchef

Bild: stock.xchng (sxc.hu)

pil Tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela