Tema: regional utveckling

Betalsystem för tung trafik

Bengt Gustafsson med tomteluva på sig. Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med konsultföretagen BMT Transport Solutions och Sweco tagit fram ett förslag till differentierat betalsystem för tung trafik. Förslaget presenterades nyligen i Japan i samband med världskongressen om intelligenta transportsystem.

Bengt Gustafsson är koordinator för projektet Tango Collect inom vilket förslaget tagits fram.

– Betalsystem för tung trafik ska vara infört i hela Europa 2009. Vi har lagt grunden till hur ett svenskt betalsystem skulle kunna se ut. Förutsättningen är att det ska omfatta hela det svenska vägnätet, säger han.

Flera länder arbetar just nu intensivt med att införa differentierade betalsystem. Ett sådant system, fullt utbyggt, ger möjlighet att styra trafiken mot miljövänligare och effektivare transporter. Intäkterna kan användas för att finansiera till exempel infrastruktursatsningar eller utbyggd kollektivtrafik.

Ambitionen är att arbetet nu ska fortsätta och konkretiseras ytterligare.

– Vi har föreslagit att man skapar en nationell arena för de här frågorna i Blekinge. Förhoppningen är att näringslivet och forskare på BTH deltar i arbetet och att det på sikt skapar förutsättningar för tillväxt i regionen, säger Bengt Gustafsson.

Svenskt näringsliv, genom bland annat Ericsson, Kapsch, Vodafone, flera åkeriföretag med flera har deltagit i arbetet. Inom ramen för projektet har Inger Gustafsson avlagt licentiatexamen. Finansieringen kom från Vägverket, Vinnova och Europeiska Unionen.

Vill du veta mer?

Mer information om projektet och producerade rapporter finns på: http://qp.bth.se/tac

Text och bild: Bengt Gustafsson, TKS

Bildmontage: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela