Syster gudrun - prisbelönad interaktiv vård

Syster Gudrun

Dagens medicin utdelar varje år sjukvårdens it-pris – bästa idé, i år tillföll det ”vårdkanalen syster gudrun”. ”vårdkanalen syster gudrun” är ett utvecklingsprojekt som startats mellan landstinget i blekinge, blekinge tekniska högskola och affärsverken i karlskrona. priset utdelades under läkarsällskapets riksstämma i göteborg den 30 november.

Blekinge Tekniska Högskola är med sin forskning inom hälsa och arbetsvetenskap särskilt intressant för att belysa vad man kan åstadkomma inom såväl nya vårdprocesser som arbetsformer både för patienter och för vårdpersonal. Inom kunskapsområdet ”hälsa och teknik” på högskolan har och kommer många nya utbildningar, produkter och tjänster att skapas i samverkan med landsting, företag och andra organisationer. Tillgången till plattformen som ”Syster Gudrun” bygger på kommer att ge högskolan stora möjligheter till forskning och utveckling.

– Projektet är mycket intressant, med hänsyn till att det ger synlighet till kunskapsområdet ”hälsa och teknik” och har en koppling till Interreg IIIC projektet WelHops, Welfare Housing Policies for Senior Citizens, vid högskolan, säger Per-Olof Svensson, EXR.

“Vårdkanalen - Syster Gudrun” är en interaktiv vårdkanal där TVn och fjärrkontrollen används för åtkomst av vårdtjänster och kontakt med vårdcentralen. Allt detta för att påvisa de möjligheter IT-infrastrukturen erbjuder, fast eller trådlöst, och för att stimulera utvecklingen av nya digitala tjänster.

”Alla patienter skall kunna få den vård och omsorg man är i behov av när man som bäst behöver den”. Till denna vårdkanal skall såväl patienter/vårdtagare och medborgare kunna vända sig för att få snabb och effektiv hjälp utan att behöva sätta sig i ett väntrum, boka besök eller ta färdtjänsten till sjukhuset för att genomföra rutinkontroller.

Vårdkanalen ”Syster Gudrun” är tänkt att bli ett interaktivt komplement till det personliga vårdmötet. Fokus för denna kanal är användningen av interaktiv TV. Det innebär att det blir möjligt att kommunicera med patienten i sin hemmiljö. För patienten innebär det att fjärrkontrollen blir hjälpmedlet i kommunikationen med Syster Gudrun: sätt på TVn, välj uppkoppling mot vårdcentralen och klicka OK och kontakten med Syster Gudrun är etablerad.

Grundidén med att skapa en interaktiv vårdkanal är att ”minimera” behovet av onödiga förflyttningar av vårdtagare eller vårdgivare. Det sker genom att ”flytta in” vårdtjänsten i hemmet i de fall det är optimalt och praktiskt genomförbart.

Klicka här för att se en film om Syster Gudrun

Text Sara Persson

Tillbaka till förstasidan

Redigera
Share Dela