Fortsatt utveckling av ekonomiprojektet

Två konferenser har hållits med ekonomiskt stöd av Akademi sydost som en fortsättning på ekonomiprojektet, dels en konferens kring utbildningsfrågor och dels en om forskningsfrågor.

Ett av resultaten från konferensen kring utbildningsfrågor är att det föreslås att respektive lärosäte utser två samordningsansvariga för den fortsatta samverkansprocessen; en för utbildningsfrågor och en för forskningsfrågor.

Styrgruppen ställer sig helt bakom förslaget och uppdrar åt respektive institution att lämna namnförslag, att underställas respektive rektor, för beslut. De samordningsansvariga skall utgöra en samordningsgrupp, i vilken även studentföreträdare skall erbjudas möjlighet att delta. Representanter för samordnarna kommer att inbjudas till styrgruppen under början av hösten, förslagsvis i augusti eller september, för att redogöra för arbetet. Det bedöms angeläget att processen fortsätter avseende det innehållsliga gemensamma arbetet. Avseende utbildningsfrågor bedömer styrgruppen det av stor vikt att det pedagogiska arbetet, kring bland annat flexibelt lärande i samarbete mellan lärosätena, fortsätter på det sätt gruppen själva presenterat.

Styrgruppen uttalar att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ekonomihögskola med egen styrelse. Det framhålls också att Akademi sydost är det gemensamma varumärket.

Text: Lennarth Förberg

Redigera
Share Dela