Löneförhandlingar vid bth

Saco hoppas på öppen dialog

Mikael Åsman

Årets löneförhandlingar gäller för tiden 2003-07-01 – 2004-09-30. Sedan förra numret av personaltidningen där Ulla Johansson redogjorde för situationen har vi haft en del möten. Bland annat har vi försökt att sammanställa lönekartläggningen men vi är dock inte helt klara. Detta beror delvis på många akutärenden som under tiden hamnat på förhandlingsbordet. Det händer mycket på BTH just nu!

Vi har så smått börjat diskutera över hur själva förhandlingen om löneökningsutrymmet skall fortgå. Vi vill absolut inte hamna i samma situation som förra året där vi anvisades att föra förhandlingar på ett plan medan den som beslutade om ramarna inte alls var med i processen. Vi fick då istället föra skriftliga förhandlingar vilket försvårade förhandlingarna. Vi utgår från att vi skall kunna ha en dialog i år i stället. Eftersom vi inte fått något bud från arbetsgivaren ännu så vet vi inte hur pass kärva årets förhandlingar kan komma att bli.

Våra målsättningar är att få till en bra och skyndsam förhandling. Vi hoppas kunna klara av förhandlingen om löneökningsutrymmet relativt snart. Ingen tjänar på den fördröjning av processen som lönenämnder och annat skulle innebära. I vår lönekartläggning ser vi många tydliga behov av satsningar, och när väl procentsatsen är fastställd tror vi att vi kan få god hjälp av kartläggningen i förhandlingarna.

Text: Mikael Åsman, SACO

Bild: BTH

Tillbaka till löpsedeln

Redigera
Share Dela