Personalavdelningen tipsar

Redovisning av tid

Från och med 2004-10-01 ska redovisning av tid och projekt för all T/A-personal ske via Agressos webbportal. Det gamla flexsystemet upphör. Personalen på förvaltningen använder redan detta system. Ytterligare information kommer att gå ut till berörda under september.

Träningscykel

Friskvårdsersättning från högskolan

Du vet väl att du som anställd vid högskolan kan få ersättning för kostnader som avser friskvård med upp till 1 400 kronor per år. Mot uppvisande av kvitto kan du erhålla ersättning för enklare motion. Vad Skatteverket menar med enklare motion kan du läsa om i personalhandboken.

Rabatt på träningskort

Högskolans personal och studenter får 20 procents rabatt på alla träningskort vid träningscentret Lok&Motion i Karlskrona. Lok&Motion är det enda träningscentret hittills som erbjudit rabatt till högskolans personal och studenter.

Vill du veta mer?

Personalhandboken

Lok&Motion

Text: Monica Nilsson

Bild: www.sxc.hu

tillbaks till löpsedeln

Redigera
Share Dela