Budget 2007: bth slår i taket

Högskolestyrelsen fastställde vid sitt sammanträde i ronneby den 1 december budgeten för 2007.

BTH beräknas under 2007 ha 3 527 helårsstudenter, vilket är en marginell ökning jämfört med prognosen för innevarande år som antas bli 3 480 helårsstudenter.

Studenterna antas fördela sig med 776 inom vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap, 2 205 inom naturvetenskap och teknik, 490 inom vård och 56 inom området medicin.

Budgeten bygger på en forskningsverksamhet som omsätter 71 792 kkr (68 394 kkr prognos 2006). Grundutbildningen beräknas omsätta 232 374 kkr (225 111 kkr). Takbeloppet för statens anslag till BTH:s grundutbildning är 222 419, vilket innebär att BTH under 2007 kommer att bedriva en något större grundutbildningsverksamhet än vad som ligger i statens uppdrag.

BTH:s totala intäkter beräknas till 414 767 (415 991 prognos 2006), dessa består huvudsakligen av anslag till forskning och grundutbildning.

Årets budget kommer att vara underfinansierad med 12 710 kkr, detta beror främst på grund av överproduktion i grundutbildningen, vilket kommer att finansieras av kvarvarande anslagssparande och myndighetskapital.

Investeringsbehovet har under 2005 och 2006 släpat efter. Flera inkommande förfrågningar om investeringsmedel till laboratoriesatsningar antyder att denna obalans är på väg att jämnas ut. Följden av detta är att BTH:s laboratoriemiljöer successivt moderniseras.

Tillbaka till förstasidan

Redigera
Share Dela