Samverkan mellan biblioteken

Vid styrgruppsmötet presenterades förslag till projektplan för ett biblioteksprojekt ”Gemensamt biblioteksdatasystem inom Akademi sydost”. Arbetet har redan initierats av verksamhetsansvariga och dessa har också kommunicerats förslaget till projektplan. Styrgruppen ställer sig bakom förslaget till projektplan och uttalar också sitt gillande med det initiativ som tagits av överbibliotekarierna.

Redigera
Share Dela