Hur känns det?

Under den akademiska högtiden i början av oktober delade högskolan, blekinge forskningsstiftelse och studentkåren ut pris till personer som utmärkt sig under året. den klassiska frågan till dem är så klart: hur känns det? dessutom passade vi på att prata lite extra med årets lärare.

Årets lärare, anette andersson

Aktuell: Utsedd till årets lärare av BTH:s studenter.

Ålder: 35 år

Utbildning: Magisterprogrammet i Fysisk Planering samt 40 poäng i Politologi och 20 poäng i Planerad Kommunikation, Växjö Universitet. (Anette tillägger lite stolt att hon tillhör den exklusiva första kullen som utexaminerades från magisterprogrammet Fysisk Planering).

Befattning: Adjunkt på programmet Fysisk Planering

Familj: Sambo med Tony

Senast lästa bok: Viveca Lärns Vi ses vid Röda Sten

Senast sedda film: Så som i himmelen

Nail Ibragimov, Michael Mattsson, Anette Andersson och en kille som blåser fanfar.

Årets lärare är genuint intresserad av hur det går för studenterna. Hon är en fantastisk lärare som förtjänar denna utmärkelse mer än någon annan, menar Studentkåren som vid årets akademiska högtid gav Anette Andersson utmärkelsen.

Kände du till att detta var på gång?

– Det kom som en total överraskning.

Vad betyder denna utmärkelse för dig?

– Det känns hedrande eftersom det är studenterna som gjort valet. Det engagemang och den tid och kraft jag lägger ned på undervisning gör jag ju för studenternas skull och därför känns denna uppmuntran extra bra.

I motiveringen till utmärkelsen kan vi bland annat läsa att du behandlar studenterna ”som en jämlike men med auktoritet”. vad tror du studenterna menar med detta ?

– En förklaring kan vara att jag är förhållandevis ung, jag strävar efter att ha ett öppet sätt med rak kommunikation och försöker alltid ta mig tid, men det är omöjligt att finnas tillhands på heltid, det tror jag studenterna är medvetna om.

Ser du några nackdelar med att du relativt nyligen avslutat din egen utbildning här på fysisk planering?

– Nej inte vad jag direkt kan komma på, det är över 10 år sedan, dessutom är de andra lärarna här inte de jag blivit undervisad av vilket gör att jag blir betraktad som lärarkollega och inte som student.

Vad är det för speciellt med gis (geografiskt informationssystem) som du undervisar mycket i?

– Planering är huvudämnet på programmet och för att utveckla denna och se olika alternativ och möjligheter behövs olika verktyg och då är GIS ett av dem. Med hjälp av GIS kan vi analysera och se olika planförslag ur olika synvinklar på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

Nail ibragimov, årets forskare

– Att få utmärkelsen Årets forskare visar att BTH, tillsammans med teknisk utveckling, även uppskattar matematiska prestationer, säger Nail Ibragimov. Det inspirerar mig till att fortsätta på den valda banan inom forskningen och utbildningen på sektionen för teknik (avd. för matematik och naturvetenskap) och att fortsätta utveckla ALGA.

Michael mattsson, årets pedagogiska insats

– Det känns kul att få lite extra uppskattning för det dagliga arbete. Stipendiet är ju inte för min praktiska pedagogiska gärning utan för mitt engagemang att få till stånd nya utbildningsprogram och -inriktningar. Historiskt har vi inom BTH tänkt för mycket på vårt eget lilla ämnesområde och inte alltid närmat oss andra områden och därmed missat möjligheter att skapa fler bra utbildningar. Jag hoppas att årets motivering för stipendiet får fler anställda att tala med kollegor över ämnesgränserna och börjar fundera på nya utbildningsmöjligheter.

Intervju Anette: Pelle Gunnarsson

Intervju Nail: Jenny Gustavsson

Intervju Michael: Madeleine Pettersson

Foto: Matz Arnström

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela