Sinnena i fokus i planstipendiaters arbeten

Helena Hultgren, Stina Wester och Tor Hagman

För sjätte året har Karlskrona kommun delat ut sitt Planstipendium till förtjänstfulla studentarbeten vid programmet Fysisk planering på BTH.Årets stipendiater heter Tor Hagman, Helena Hultgren och Stina Wester som alla får 5000 kronor vardera.

Tor Hagman har gjort en audiell analys av stadsmiljön i Karlskrona. Syftet med arbetet är att skapa en ökad medvetenhet om ljudets inverkan på stadsmiljön. Resultatet är en ljudbok där lyssnaren bland annat får höra i det närmaste öronbedövande sorl från Galleria Wachtmeister, men också vågors kluckande och fåglars skri från Stumholmen.

Juryns motivering lyder:

“En innovativ, väl genomförd och praktiskt betydelsefull studie av stadens ljudlandskap och hur det kan förbättras.”

Helena Hultgren och Stina Wester belönades för sitt arbete “Planera för fem sinnen - om att ta tillvara alla delar av upplevelsen”. De har gjort sitt arbete i Visby på Gotland där de har gått igenom olika områden med alla fem sinnena och även sedan gjort förslag till förändringar för att förbättra upplevelsen.

Juryns motivering lyder:

“En bred och väl underbyggd analys av hur människans alla fem sinnen påverkas av den fysiska miljön och hur den kan berikas om hänsyn tas till fler sinnen än det ofta dominerande synsinnet.”

Läs mer om Stina Wester och Helena Hultgrens uppsats

Ladda hem hela uppsatsen (53,6 mb)

Läs mer om Tor Hagmans uppsats

Text och bild Sara Persson

Tillbaka till förstasidan

Redigera
Share Dela