Julkort från Managementhögskolan

2004 på sektionen för management

Licentiater

  • Tjänsteplattformar: vid utveckling av mobila tjänster inom telekommunikation - Anders Wrenne
  • On the value of customer loyalty programs: a study of point programs and switching costs - Henrik Sällberg

Fler studenter

Vi har gått från 780 till 900 helårsstudenter under året. Vi beräknar att antalet studenter ska öka till 1100 under nästa år.

Forskningen går framåt

Vi bedriver forskning i nästan alla de ämnen som är representerade på sektionen. Den största forskningsgruppen finns inom företags- och nationalekonomi. Där samlas forskningen under paraplyet ”Innovation processes in information economies”.

Sammanställning: Åsa Robertsson

Bild: Jenny Gustavsson

bakåt | till löpsedeln | nästa

Redigera
Share Dela