4 miljoner kronor till prototyputveckling

Avdelningen för signalbehandling vid BTH har fått 4 miljoner från Vinnova för perioden 2007-2008 för att kunna gå vidare från forskning till utveckling, det vill säga arbeta med att gå från "demonstratorer" och "proof of concept"-demos till att ta fram mera regelrätta prototyper i samarbete med företag.

- Många goda tekniska idéer och resultat stannar inom det akademiska systemet trots att det finns kommersiell potential, just för att vi inte lyckas troliggöra eller visualisera en produkt, säger Ingvar Claesson vid avdelningen för signalbehandling.

I projektet Industrinära, Tillämpad och Tvärvetenskaplig Signalbehandlingsforskning har man under åren 2004-2006 tidigt kunna föra ut forskningsresultat till näringslivet utan att för den skull i förtid avslöja exempelvis patenterbar kärnteknologi. Samtidigt har även små och medelstora företag med begränsade ekonomiska resurser kunnat ta del av nya forskningsrön attraktivt och rättframt.

- Vi känner att detta varit ett mycket framgångsrikt arbetssätt, både för industri och för akademi. För detta behövs en hel del medel för att bekosta hårdvara som dels behöver köpas in, dels utvecklas i samarbete med partnerföretag, säger Ingvar.

Under 2007-2008, tänker man bland annat ta fram en ny digital strömsnål krets i samarbete med Flextronics AB, som kan användas i flera olika batteridrivna ljud-prototyper, samt anpassa denna krets för andra applikationer inom vibrationsområdet.

Text: Ingvar Claesson

Redigera
Share Dela