Hur jämlika är vi på bth?

Att bth ska vara en arbetsplats där det råder jämlikhet och jämställdhet tar nog alla som självklarhet. att ingen blir trakasserad på grund av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning likaså. men är det så? möts alla med respekt? det tänker jämlikhetsgruppen vid bth ta reda på.

I BTH:s jämlikhetspolicy står det att samspelet mellan individer med olika bakgrund gör mångfalden till en kvalitetsfaktor.

BTH ska vara en mångkulturell organisation där medarbetarnas och studenternas, mäns och kvinnors erfarenheter, perspektiv och kunskap beaktas och används för att utveckla verksamheten. Det är varje individs ansvar att studenter och medarbetare bemöts med respekt och tolerans oavsett kön, religion eller sexuell läggning.

Detta låter som en självklarhet, men är det så? För att ta reda på hur arbets- och studiemiljön på BTH är kommer Jämlikhetsgruppen vid BTH att genomföra en stor enkätundersökning under hösten. Enkäten kommer att ta upp frågor om likabehandling, jämställdhet, trakasserier och mångfald.

Vi återkommer under hösten med information i Intranytt om hur enkätarbetet fortskrider.

Jämlikhetsgruppen

Besök vår webbsida

http://www.bth.se/hle/jam.nsf

Redigera
Share Dela