Miljonte deltagaren skriver högskoleprovet i vår

I år fyller Högskoleprovet 30 år och firar samtidigt över en miljon unika deltagare sedan starten 1977. Under 2008 kommer två miljoner högskoleprov ha gjorts eftersom många gör provet mer än en gång. Det visar en ny sammanställning från Högskoleverket.

År 1977 kom högskoleprovet till som ett extra urvalsinstrument till högskolan vid sidan av betygen. Fram till 1991 var det bara en begränsad grupp som kunde göra provet, nämligen de som hade fyllt 25 år och hade minst fyra års arbetslivserfarenhet. Första året skrev knappt 4 000 högskoleprovet; under åttiotalet låg antalet provdeltagare på omkring 10 000 om året.

1991 ändrades reglerna och det blev tillåtet för alla att skriva högskoleprovet. Därmed fick också provet en större betydelse i antagningen än tidigare, vilket resulterade i att antalet provdeltagare sköt i höjden. 1992 skrev nästan 150 000 personer högskoleprovet och under hela 1990-talet låg antalet provdeltagare på drygt 100 000 årligen.

Från slutet av 1990-talet och under 2000-talet har antalet provdeltagare sjunkit kraftigt. Förklaringen till detta är att antalet 19- och 20-åringar varit lägre dessa år, att det varit möjligt att läsa upp sina betyg på Komvux och att antalet utbildningsplatser ökat markant. Till vårens högskoleprov har 43 776 personer anmält sig. Jämfört med föregående vår är det en minskning med 6 procent då totalt 46 606 anmälningar kom in.

Källa: Högskoleverket

Redigera
Share Dela